Beter welzijn voor kippen en varkens

De gezondheid en het welzijn van dieren die ons voedsel produceren is van groot belang. Onderzoekers van onder meer de Universiteit Utrecht en het onderzoeksinstituut voor Landbouw, Visserij en Voeding (ILVO) in Vlaanderen kregen bijna acht miljoen euro van de Europese Unie om in samenwerking met het bedrijfsleven innovatieve meetapparatuur te ontwikkelen om het welzijn van vleeskuikens en mestvarkens te bewaken bij het in- en uitladen, vervoeren en slachten van de dieren. 

Het project ‘Animal Welfare Indicators at the SlaughterHouse’ (aWISH) is per 1 november 2022 gestart en heeft een looptijd van vier jaar. De coördinatie ligt bij het IVLO en er doen totaal 24 partners mee uit dertien Europese landen. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij zes regionale productieketens voor kippen en varkens in Frankrijk, Polen, Spanje, Nederland, Oostenrijk en Servië.

Individuele aandacht

Het project richt zich om verschillende redenen op vleeskuikens en mestvarkens. Beide sectoren zijn zeer belangrijke economische segmenten van de EU- en de wereldvoedselproductie. Maar ze hebben ook te maken met grote aantallen dieren, die individuele aandacht vereisen om hun welzijn te verbeteren. Vleeskuikens en mestvarkens zijn de landbouwhuisdieren waarover de EU-burgers zich de meeste zorgen maken. Bovendien is de monitoring van het dierenwelzijn op het bedrijf voor deze diersoorten moeilijk en tijdrovend.

“Dit is een ambitieus project om het welzijn van kippen en varkens te verbeteren”, zegt Bas Rodenburg, hoogleraar Dierenwelzijn aan de Universiteit Utrecht en coördinator van het onderdeel Monitoren en verbeteren van dierenwelzijn binnen het project.  “We plaatsen onze geautomatiseerde methoden op een centrale plaats, namelijk in de slachterij. Daar kunnen we het welzijn van de dieren tijdens het in- en uitladen, transport en slachten het beste in de gaten houden, en ook de koppeling maken met welzijn op de boerderij”, zegt Rodenburg. “We starten met deze twee soorten landbouwhuisdieren, maar willen de kennis en technologieën ook beschikbaar maken voor andere diersoorten die vlees produceren, zoals runderen, kalkoenen of eenden.”

Van boer tot bord

De onderzoekers maken ook een catalogus met indicatoren voor dierenwelzijn en negen gidsen met succesvolle voorbeelden om de belangrijkste welzijnskwesties te verbeteren. Ook onderzoeken ze de sociaaleconomische en milieueffecten van strategieën om het dierenwelzijn te verbeteren. Daarbij kijken zij ook naar de behoeften, percepties en belemmeringen van alle betrokkenen – van boer tot bord.

Project website: Horizon Europe Project - The website is under construction (awish.project.eu)

Meer informatie