Beter Aanbesteden in 2022 – Verslag lustrumbijeenkomst

Op vrijdag 23 juni jl. vond de bijeenkomst ‘Beter Aanbesteden in 2022’ plaats ter viering van het eerste lustrum van het executive onderwijs op het gebied van aanbesteden en inkoop aan de Universiteit Utrecht. De afgelopen jaren zijn honderden professionals, werkzaam voor tal van overheden, ondernemingen en advocatenkantoren, opgeleid door het volgen van een aanbestedingsrechtelijke opleiding, cursus of masterclass. De bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van aanbesteden en inkoop: ‘wat is essentieel om in 2022 beter aan te besteden?’. Meer dan 80 alumni waren voor deze gelegenheid naar de Raadzaal te Utrecht gekomen. Na een feestelijk ontvangst werd de bijeenkomst geopend door prof. mr. Elisabetta Manunza met een korte terugblik op vijf jaar executive onderwijs aan de Universiteit Utrecht.

 

Beter Aanbesteden in 2022

In zijn key-note ging drs. Matthijs Huizing, de Aanjager van het traject ‘Beter Aanbesteden’ dat in september 2016 door de minister van Economische Zaken is opgezet, in op de vorderingen van het traject dat als doel heeft de beeldvorming rondom aanbesteden te verbeteren, de kennisuitwisseling en communicatie tussen ondernemers en aanbestedende diensten te vergroten en de positie en professionaliteit van de inkoper te versterken. Beter Aanbesteden gaat om concrete acties om de aanbestedingspraktijk te verbeteren, zoals: het organiseren van marktdagen, het verbeteren van TenderNed, het publiceren van handvatten over marktconsultaties, het maken van een paspoort voor aanbesteders, het actualiseren van modellen inkoopbeleid, het standaardiseren van SROI beleid en het leren van de ervaringen in de bouw t.a.v. paritaire voorwaarden om de risicoverdelingen in de zorg te verbeteren. In het najaar wordt de definitieve actie-agenda bekend gemaakt.

Daaropvolgend sprak prof. mr. Jan-Michiel Hebly (Houthoff Buruma, Universiteit Leiden en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht). Hebly ging in op de problemen die wet- en regelgeving veroorzaken in de aanbestedingspraktijk en welke wijzigingen – naast de aanpak van het traject ‘Beter Aanbesteden’ - nodig zijn om in 2022 beter te kunnen aanbesteden. Hij besprak o.a. de definitie van grensoverschrijdend belang, het belang van tender boards, het uitwerken van past performance, het instellen van klachtencommissies bij aanbestedende diensten en de welwillendheid t.a.v. de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Prof. Elisabetta Manunza (Public Procurement Research Centre (PPRC), UU) haakte op beide onderwerpen in met een uiteenzetting van de PPRC visie op onderwijs en de rol die aanbestedingsrechtelijke opleidingen kunnen spelen in het realiseren van “bewuste, bekwame en bewogen professionals”. Manunza legde uit dat in de executive aanbestedingsrecht de focus ligt op het verkrijgen van ‘juridisch inzicht’ naast kennis van de regels. Het gaat om het aanleren van de methode die professionals in staat stelt om kennis op autonome wijze te kunnen opdoen, bijhouden en toepassen. Daartoe is van belang om te leren onderscheiden binnen het recht en tussen het recht en andere disciplines; om inzicht te krijgen in waarom een juridisch stelsel zo in elkaar zit en welke doelen daarmee worden nagestreefd. Tot slot noemde zij het maatschappelijk ‘geheugen’ als belangrijk element: de invloed die geschiedenis, economie, politiek etc. op rechtsvorming hebben. Interdisciplinariteit staat aan de basis van de UU executive aanbestedingsrecht. Daarom de samenwerking met prof. dr. Jan Telgen (PPRC, UT) die de aanwezige alumni liet meedenken aan de hand van prikkelende stellingen.

Pitchen voor Beter Aanbesteden

Na de pauze verdedigden PPRC-onderzoekers mr. Willem Janssen, ir. Niels Uenk en mr. Gerrieke Bouwman ieder een stelling rondom het thema ‘Beter Aanbesteden’ door te focussen op een aspect dat zij in het kader van hun PhD onderzoek bestuderen. Na afloop van hun ‘pitches’ kon het publiek stemmen, hetgeen een levendige discussie opleverde. Mr. Willem Janssen pleitte voor een verbod in de Aanbestedingswet 2012 voor private inbreng in publiek-publieke samenwerkingsverbanden. Ir. Niels Uenk verdedigde de stelling dat het nieuwe verlichte regime voor sociale diensten in de Aanbestedingswet 2012 een drama is voor zowel zorginkopers als zorgaanbieders en legde uit waarom. Tot slot beargumenteerde mr. Gerrieke Bouwman dat om effectief maatschappelijk beleid te voeren kennis van de Aanbestedingswet 2012 noodzakelijk is. Na de stemming kregen Uenk en Janssen 69% van de zaal aan hun zijde, maar moesten hun meerdere erkennen in Gerrieke die 74% mee kreeg.

Het programma werd afgesloten met de officiële overhandiging van de vijfde druk van ‘Aanbestedingsrecht voor Overheden’ door mr. Maurice Essers en mr. Claire Lombert aan prof. Elisabetta Manunza. Dit boek is voorgeschreven voor de opleiding ‘Aanbestedingsrecht voor de Inkooppraktijk’, welke weer start op 11 september a.s. Bekijk via deze link het programma.

De dag werd afgesloten met een borrel in de buitenlucht van de prachtige tuin van Achter Sint Pieter 200.

PowerPoints en Twitter verslag

De PowerPoints van deze bijeenkomst kunt u zien door op de volgende links te klikken: 

Je kan via deze link het Twitter verslag lezen.