15 maart 2017

Beter aanbesteden in 2022

Key-note spreker Mathijs Huizing

1e Lustrum van het executive onderwijs over aanbestedingsrecht en inkoop aan de Universiteit Utrecht

Vijf jaar geleden zijn we gestart met de ambitie om vernieuwend executive onderwijs te verzorgen over actuele en ingrijpende thema’s op het terrein van aanbesteden en inkoop. Dit hebben we anders willen doen dan anderen. Het uitgangspunt was (en is) interdisciplinariteit. We wilden juridische en inkoop-technische kennis overdragen en aandacht besteden aan de belangen van zowel aanbestedende diensten als inschrijvers. Dit voorzag in een duidelijke behoefte. Inmiddels hebben we honderden professionals opgeleid die werkzaam zijn bij de overheid, in de advocatuur of in het bedrijfsleven.

De lustrumbijeenkomst staat in het teken van de toekomst van publieke inkoop en aanbesteden: wat is essentieel om in 2022 beter in te kopen en aan te besteden?
Mathijs Huizing, Aanjager van het traject ‘Beter Aanbesteden’ van het Ministerie van Economische Zaken, treedt op als key-note spreker. In zijn bijdrage reflecteert hij op de voortgang van dit traject, waarin de problemen die ontstaan door de toepassing van de aanbestedingsregelgeving centraal staan. De onderzoekers van het Public Procurement Research Centre gaan aansluitend met u op zoek naar oplossingen op basis van enkele prikkelende stellingen.

Praktische informatie
Genodigden: alumni van onze opleidingen. Collega’s zijn ook welkom.
Locatie: Raadzaal, Achter Sint Pieter 200, 3512 HT, te Utrecht.
Datum: 23 juni 2017.
Tijdstip: 15.00 – 17.00 uur met aansluitende netwerkborrel.
Kosten: kosteloos na aanmelding. Bij een ‘no-show’ wordt 75 euro in rekening gebracht.

Inschrijven
Er zijn maximaal 80 plaatsen beschikbaar. Inschrijven kan via het aanmeldformulier.

Wij hopen u op 23 juni te mogen ontmoeten!

Namens het team van ‘Aanbestedingsrecht Cursussen en Opleidingen’,

Prof. mr. Elisabetta Manunza & prof. dr. Jan Telgen