18 mei 2016

Beter aanbesteden

Regels kunnen niet alle problemen oplossen. Ook voor de verbetering van kwaliteit van aanbestedingen is naast goede regelgeving meer nodig. Minister Kamp ziet oplossing in het onlangs gestarte traject ‘beter aanbesteden’.  Minister Henk Kamp (economische zaken) schreef op 31 maart 2016 aan de Tweede Kamer hoe hij de kwaliteit van aanbesteden gaat stimuleren en de ergernissen over de aanbestedingspraktijk wil verminderen. In lijn met het Nederlandse poldermodel zal onder leiding van een aanjager, voormalig VVD-Kamerlid Huizing, een dialoog plaatsvinden tussen aanbestedende diensten en ondernemers. Deze aanjager staat nu voor de uitdaging de onopgeloste problemen uit de aanbestedingspraktijk aan te pakken.

Vooral op regionaal niveau zal worden ingezet op professioneler aanbesteden aan de hand van drie subdoelen. Allereerst wil de minister de beeldvorming rondom aanbesteden verbeteren. De grote aandacht voor praktische problemen heeft dit beeld vertroebeld en de positieve effecten van de aanbestedingsregels en professioneel aanbesteden uit het oog doen verliezen; effecten als een efficiënte besteding van publieke middelen, het tegengaan van corruptie en het bieden van kansen voor ondernemers door het creëren van een gelijk speelveld.

De andere twee doelen – het verbeteren van kennis en kennisuitwisseling tussen ondernemers en aanbestedende diensten en meer aandacht voor het beroep van de inkoper – richten zich mede op de tot nu toe geringe aandacht voor de rol van de inkoper zelf in het aanbestedingsproces. Juist bij inkopers ligt de taak de regels die op wetgeverniveau zijn vastgesteld uit te voeren en het proces te laten slagen.

Het imago van een beroep is onder meer afhankelijk van de kwaliteit van het geleverde werk. Wanneer de minister het vak van inkoper op de kaart wil zetten, is dan ook het verbeteren van kennis, het tweede subdoel, eerst noodzakelijk. Kennis over de toepassing van de aanbestedingsregels, bijvoorbeeld over gunningsmethodieken en –criteria, die van groot belang is om zowel de gewenste als vooraf beloofde uitkomst van een aanbesteding te realiseren.

Als tegelijk met kennisverbetering bovendien wordt ingezet op proactieve betrokkenheid van inkopers bij het project en het bereiken van de aanbestedingsdoelen, dan krijgen belangrijke knelpunten uit de praktijk aandacht en zal het traject ‘beter aanbesteden’ zijn veelbelovende naam kunnen verdienen.