15 december 2013

In totaal 87,5 miljoen euro gemoeid met nieuwe initiatieven

Bètawetenschappen betrokken bij drie van de zes toegekende Zwaartekrachtprogramma’s

De faculteit Bètawetenschappen is betrokken bij drie van de zes gehonoreerde voorstellen uit het prestigieuze Zwaartekrachtprogramma van het ministerie van OCW en onderzoeksfinancier NWO. Met de drie nieuwe initiatieven is in totaal 87,5 miljoen euro gemoeid. Van één van de gehonoreerde voorstellen is de faculteit penvoerder, van de andere twee mede-indiener. De drie gehonoreerde voorstellen leveren een belangrijke bijdrage aan de strategische thema’s ‘Duurzaamheid’ en ‘Life Sciences’ van de universiteit.

Netherlands Centre for Multiscale Catalytic Energy Conversion

Van het 'Netherlands Centre voor Multiscale Catalytic Energy Conversion' is de faculteit penvoerder, met prof.dr.ir. Bert Weckhuysen (Scheikunde) als hoofdaanvrager en prof.dr. Alfons van Blaaderen (Natuur- en Sterrenkunde) als mede-aanvrager. In dit onderzoeksprogramma bundelen chemici, fysici en ingenieurs hun krachten om processen waarmee brandstoffen en chemische bouwstenen gemaakt worden, radicaal te veranderen. Doel is het ontwikkelen van nieuwe en perfectioneren van bestaande katalyseprocesssen, op alle relevante schaalniveaus: vanaf het atomaire niveau tot het niveau van de daadwerkelijke reactor waarin de katalyse plaatsvindt.

Institute for Chemical Immunology

Van het Institute for Chemical Immunology zijn prof.dr. Albert Heck (Scheikunde/Farmaceutische Wetenschappen) en prof.dr. Piet Gros (Scheikunde) mede-aanvrager. In het ICI gaan immunologen en chemici  een nieuw vakgebied ontwikkelen: de chemische immunologie. Naast gezamenlijk onderzoek wordt een multidisciplinaire opleiding ontwikkeld.

Netherlands Earth System Science Centre

Prof.dr. Hans Oerlemans (Natuur- en Sterrenkunde) is mede-aanvrager van het ‘Netherlands Earth System Science Centre’. Dit initiatief richt zich op onderzoek naar het klimaat in het verleden, heden en toekomst, om de toekomstige klimaatomstandigheden op onze planeet nog beter te kunnen voorspellen. Hiertoe brengt het nieuwe centrum paleoklimatologen, biogeowetenschappers en klimaatmodelleerders bij elkaar.

Zwaartekracht

Het ministerie van OCW en onderzoeksfinancier NWO investeren met Zwaartekracht in totaal 153 miljoen in langlopend en grootschalig onderzoek op het hoogste wetenschappelijke niveau. Zes onderzoeksteams van topwetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten krijgen geld om de komende tien jaar samen excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op te zetten. Een door NWO ingestelde internationale commissie was verantwoordelijk voor de beoordeling van de binnengekomen voorstellen.

Meer informatie

Monica van der Garde, persvoorlichter faculteit Bètawetenschappen,
06 13 66 14 38; m.vandergarde@uu.nl.