"Betaald worden om te vervuilen": Miljarden aan EU-landbouwsubsidies worden verkwist

Een uniek onderzoek onder leiding van UU-onderzoeker Murray Scown analyseerde in detail hoe EU-landbouwsubsidies naar het lokale niveau stromen. Uit hun resultaten blijkt dat de meeste subsidies naar intensief bebouwde regio's gaan, die al boven het gemiddelde EU-inkomen liggen. Dat terwijl klimaatvriendelijke en biodiverse landbouwregio's, evenals armere regio's, onvoldoende worden gefinancierd. Daardoor gaat het merendeel van de subsidies naar de regio's die de meeste milieuschade veroorzaken, en naar de boeren die de inkomenssteun het minst nodig hebben.

Verkwist geld

De Common Agricultural Policy (CAP) is de grootste begrotingspost van de EU, met een gemiddelde van €54 miljard per jaar. "Meer dan 80% van de subsidies gaat naar slechts 20% van de boeren, maar in hoeverre deze subsidies beleidsdoelen ondersteunen, wordt slecht begrepen door een gebrek aan transparantie, complexe rapportage en onvoldoende toezicht," zegt Murray Scown, hoofdauteur, en onderzoeker bij het Copernicus Institute for Sustainable Development.

"Uit onze analyse blijkt dat er minimaal €24 miljard per jaar naar inkomenssteun in de rijkste regio’s gaat, terwijl de armste regio's met de meeste landbouwbanen verder achterblijven. Dat verkwiste geld kan de €20 miljard per jaar die nodig is om te voldoen aan de biodiversiteitsstrategie van de EU, ruim dekken," vertelt Kimberly Nicholas, co-auteur van de studie en hoofddocent aan het Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) in Zweden.

Gedetailleerde uiteenrafeling

De onderzoekers hebben voor de eerste keer een unieke database gemaakt die de geografische locatie en het doel van CAP-subsidies in kaart brengt. Het omvat individuele subsidies aan alle boeren in de EU vanaf 2015. Deze gedetailleerde uiteenrafeling maakte het mogelijk om te analyseren en in kaart te brengen hoe CAP-geld wordt besteed aan de negen moderne doelstellingen en de Sustainable Development Goals.

"We laten heel duidelijk zien dat de huidige uitgaven de inkomstongelijkheid tussen boeren eerder verergeren dan dat ze ze verminderen, en dat subsidies ter ondersteuning van plattelandsontwikkeling naar stedelijke gebieden zoals Londen gaan. De huidige subsidies ondersteunen voornamelijk landbouwregio's die de meeste klimaatvervuiling veroorzaken, met de minst biodiversiteitsvriendelijke landbouw en de minste landbouwbanen," vertelt Mark Brady, econoom aan de Zweedse Universiteit voor Landbouwwetenschappen en Lund University, en co-auteur van het onderzoek.

Beleidshervorming

Nu het CAP hervormd gaat worden, zijn de onderzoekers van mening dat hun resultaten op het juiste moment komen. De mogelijkheid bestaat, volgens hen, om middelen zo te herschikken om de enorme sociale en ecologische uitdagingen aan te gaan die in de bestaande beleidsdoelen worden benadrukt, en om een duurzamer voedselsysteem en levendige plattelandssamenlevingen te creëren.

"Op dit moment worden de landbouwregio's met de hoogste uitstoot van broeikasgassen door intensieve veehouderij betaald om te vervuilen. Landbouwsubsidies moeten gebaseerd zijn op behoeften en resultaten, om sociale en ecologische voordelen te waarborgen. De EU heeft de plicht om de rapportage van CAP-uitgavengegevens overeenstemmend te maken, en ze te volgen met behulp van meer relevante indicatoren, om ervoor te zorgen dat overheidssubsidies daadwerkelijk voordelen opleveren," besluit Nicholas.

Publicatie

Murray W. Scown, Mark V. Brady, and Kimberly A. Nicholas, 2020. Billions in Misspent EU Agricultural Subsidies Could Support the Sustainable Development Goals. One Earth, https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.07.011