Beslisondersteuners voor professioneel dierhouders

Ter ondersteuning van professionele dierhouders op het primaire bedrijf zijn er beslisondersteuners ontwikkeld voor inmiddels drie diersoorten: varkens, konijnen en schapen. Deze animatie geeft weer hoe beslisondersteuners kunnen helpen bij keuzes rondom de zorg en het mogelijke levenseinde voor de zorgbehoevende dieren. Een thema dat continu aandacht verdient.

Beslisondersteuners kunnen in de praktijk worden ingezet bij bijvoorbeeld het opleiden van nieuwe medewerkers, het reflecteren op besluitvorming, als wel een leidraad zijn voor 1 op 1 gesprekken met de dierenarts.