30 november 2017

Bert Weckhuysen wordt universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht

Engelstalige video, waarin Bert Weckhuysen, enkele collega's en een student praten over zijn werk

Bert Weckhuysen is per 1 januari 2018 benoemd tot universiteitshoogleraar ‘Katalyse, Energie en Duurzaamheid’ aan de Universiteit Utrecht.

Een grote eer

“Een grote eer”, zegt Weckhuysen. “Ik krijg meer vrijheid om mijn wetenschappelijke ambities en maatschappelijke betrokkenheid verder vorm te geven. Dat geeft positieve energie. Die wil ik overdragen, zowel binnen als buiten de universiteit.”

Discipline-overstijgend

De Universiteit Utrecht heeft een selecte groep hoogleraren benoemd tot universiteitshoogleraren. Dit zijn wetenschappers met een internationale en discipline-overstijgende visie en uitstraling. Rector Bert van der Zwaan: “De benoeming van Bert Weckhuysen als universiteitshoogleraar zal de zichtbaarheid van het katalyse- en energie-onderzoek in Utrecht versterken, en daarmee dus ook van grote betekenis zijn voor het strategische thema sustainability. Het bijzondere aan Berts opdracht is dat hij gaat experimenteren met een nieuwe opzet waarin onderwijs, onderzoek en maatschappelijke toepassing vervlochten zijn.”

“Kunnen studenten en medewerkers actief aangezet worden om te dromen over een betere samenleving? Hoe kunnen deze dromen vertaald worden in academisch onderzoek en onderwijs?”

Maatschappelijk betrokken

Bert Weckhuysen streeft ernaar om fundamentele wetenschap te verbinden met maatschappeljike uitdagingen en probeert dit te vatten in grote dromen. Illustraties hiervan zijn de TEDxBinnenhof lezing “A city that runs on CO2” en de Katalyse colleges bij de Universiteit van Nederland. Hij geeft regelmatig interviews voor kranten en tijdschriften en lezingen voor een breed publiek over Chemie, Duurzaamheid en Energie.

Topsector Chemie

Sinds 2011 is Bert Weckhuysen Wetenschappelijk Boegbeeld van de Topsector Chemie en draagt hij actief bij aan de innovatie- en onderzoeksstrategie van de Nederlandse chemie. Samen met Ben Feringa (Universiteit Groningen) heeft hij het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC) bedacht en opgericht; een nationaal samenwerkingsverband waarbij kennisinstellingen en bedrijven samenwerken om chemische bouwstenen te ontwikkelen voor een meer duurzame samenleving. Momenteel is Weckhuysen wetenschappelijk directeur van het ARC CBBC.

“Ik hou ervan om te kijken hoe fundamentele kennis kan bijdragen aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke uitdagingen.”

Bert Weckhuysen

Chemicus Bert Weckhuysen (49) is sinds 2000 in dienst als hoogleraar en sinds 2012 verbonden als Faculteitshoogleraar bij de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Katalysatoren

Hij is gespecialiseerd in het domein van de heterogene katalyse. Met zijn onderzoeksgroep werkt hij aan het fundamenteel begrijpen van de werking van katalysator materialen. Hiervoor maakt hij gebruik van spectroscopische en microscopische technieken. Met deze kennis probeert hij nieuwe of verbeterde katalysatoren te ontwikkelen voor het maken van brandstoffen, chemische bouwstenen en materialen uit olie, aardgas, biomassa en zonlicht.

Bekroond

Zijn onderzoekswerk is bekroond met tal van prestigieuze onderzoeksprijzen, waaronder de International Catalysis Award van de International Association of Catalysis Societies, de Paul Emmett Award in Fundamental Catalysis van de North American Catalysis Society, de John Bourke Award van de Royal Society of Chemistry, de Kozo Tanabe Prize in Acid-Base Catalysis en de Spinoza Premie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, de Europese Academie voor Wetenschappen en de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. In 2015 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij leidt het Zwaartekracht programma Multiscale Catalytic Energy Conversion (MCEC), waarvan de Universiteit Utrecht penvoerder is.

Universiteitshoogleraar

Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht benoemt sinds 2001 incidenteel excellente wetenschappers tot universiteitshoogleraar. Zij krijgen veel vrijheid om vernieuwende vormen van onderwijs en onderzoek te initiëren en spelen een profilerende rol in het academische en maatschappelijke debat.