Bereken het landgebruik van jouw dieet

Landbouw is een van de belangrijkste menselijke oorzaken van veranderingen in het landgebruik wereldwijd. Onze voedselconsumptie en productie, met name in de geïndustrialiseerde landen, tast daardoor de planeet aan. Meer dan een derde van het totale landoppervlak wordt gebruikt voor landbouw en het voedsel dat wij eten heeft een grote impact op de wereldwijde water-, stikstof- en koolstofcycli. Landgebruik wordt bepaald door de totale wereldbevolking van zowel mensen als vee, door de manier waarop voedsel wordt geproduceerd en door voedingskeuzes. Toegankelijke informatie over de gevolgen van individuele voedingskeuzes op landgebruik voor voeding is echter beperkt.

Om dit inzichtelijk te krijgen hebben Marije Hoff, Hugo de Boer en Floris van den Berg van de Universiteit Utrecht een website ontwikkeld om het landgebruik van verschillende diëten te bepalen aan de hand van tien vragen. De gebruiker kan vragen op de website invullen om erachter te komen welk percentage van het wereldwijde landoppervlak nodig zou zijn om de wereldbevolking te voeden als iedereen hun dieet zou volgen. De vragen zijn met name gericht op de consumptie van dierlijke producten: vlees, zuivel en eieren. Het onderzoek toont aan dat het verminderen van de consumptie van dierlijke producten, en dus het overstappen van een vleesetend naar een vegetarisch of veganistisch dieet, de landbehoefte met tweederde vermindert.

Momenteel onderzoeken Hoff, De Boer en Van den Berg ook de impact van voedingskeuzes op vier andere milieufactoren, namelijk uitstoot van broeikasgassen, watergebruik en de stikstof- en fosfaatkringlopen.

Specifieke informatie over de rekenmethode staat in detail uitgelegd in deze publicatie: Hoff M, de Boer HJ., 'A Question-Based Method to Calculate the Human Appropriation of Land for Food (HALF) Index', Sustainability 12: 10597 (2020) https://doi.org/10.3390/su122410597