12 juni 2017

Belang van inkoopfunctie zwaar onderschat

In een interview met Aanbestedingscafe.nl stellen Mattijs Huizing, Aanjager van het traject Beter Aanbesteden, en PPRC-onderzoeker Willem Janssen dat er nog te weinig aandacht is voor de inkoopfunctie van de overheid terwijl deze 60% van het overheidsbudget vertegenwoordigd.

“Aanbesteden komt daarnaast over het algemeen niet positief in het nieuws. Eerst met de bouwfraude, daarna Fyra en nu een aantal ICT-affaires. Dat is smullen voor de media, maar neemt niet weg dat een groot gedeelte van alle aanbestedingen wél goed gaat. Dat er meerwaarde voor aanbestedende diensten en burgers wordt gecreëerd wordt te snel vergeten”, aldus Janssen.

Aanbesteden heeft hierdoor last van een slecht imago. ‘‘Collega’s hebben geen zin in de procedures, maar realiseren zich niet dat de inkoper de budgethouder door dat proces de juiste vragen dwingt te stellen en stimuleert om goed na te denken over zijn opdracht’’, aldus Huizing.

Om deze problemen aan te kaarten is het traject ‘Beter Aanbesteden’ opgezet. Hierbij is aanbestedend Nederland in vijf regio’s opgeknipt, waarbinnen de vertegenwoordigers met elkaar in gesprek gaan.