11 februari 2020

Begeleid jij promovendi bij hun onderzoek?

Als promovendibegeleider ben je niet alleen inhoudsdeskundige, maar ook mede-onderzoeker, coach en beoordelaar. Hoe ga je om met deze rollen?

Hoe help je de promovendus een onafhankelijk onderzoeker te worden, en hoe communiceer je over wederzijdse verwachtingen? Deze en andere vragen komen aan bod in de Engelstalige cursus Supervising PhD research, die start op 11 febuari 2020.

Meer weten? Neem contact op met Martine Broekhuizen van Onderwijsadvies & Training.