6 oktober 2017

Beatrice de Graaf in NRC: De 'Goede' Imperialist

© iStockphoto.com/woraput
© iStockphoto.com/woraput

Het negentiende-eeuwse imperialisme kende vele slechte kanten, maar het was ook een periode waarin besef ontstond van door mensen veroorzaakte schade aan klimaat, natuur en dierenrijk. Kunnen en mogen deze meer 'sympathieke' onderdelen van het imperialisme benoemd worden, vraagt prof. dr. Beatrice de Graaf (Geschiedenis van de internationale betrekkingen) zich af in haar column in het NRC Handelsblad (29 september).

Prof. dr. Beatrice de Graaf. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Beatrice de Graaf

Nadenken over deze vragen is niet alleen nuttig voor de vraag of de geschiedenis van de imperialistische negentiende eeuw moet worden herschreven, maar kan ook nieuw licht werpen op het huidige tijdperk waarin imperialisme nog altijd springlevend is, zegt De Graaf: "In plaats van onhaalbare mensenrechtenidealen als ijkpunt te blijven nemen, zou je de hedendaagse rijken met hun extreme nationalisme eens moeten leggen langs de meetlat van het ‘ethische’ imperialisme van de 19e eeuw. En dan weet ik niet zeker of we nu nog veel ‘goede imperialisten’ aantreffen."