2 mei 2019

Beatrice de Graaf in Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden

© iStockphoto.com

Prof. dr. Beatrice de Graaf (Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen) maakt deel uit van de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden, die onderzoek doet naar de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid bij interlandelijke adoptie van kinderen in tenminste de periode 1967 – 1998.

Prof. dr. Beatrice de Graaf. Foto: Milette Raats
Prof. dr. Beatrice de Graaf

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming gaf opdracht voor het onderzoek. Er zal worden gekeken of "er zich mogelijk misstanden hebben voorgedaan bij sommige adopties waar de Nederlandse overheid een rol bij heeft gespeeld". Verheldering in omstandigheden van adoptie destijds kan mensen die in onzekerheid verkeren over hun identieit wellicht antwoorden geven.

onderzoek

De commissie startte 1 mei 2019 met haar werkzaamheden. Er zal toegewerkt worden naar een rapport dat uiterlijk 1 oktober 2020 zal verschijnen. Op de website van Rijksoverheid is te lezen dat "onderwerp van onderzoek tenminste de periode 1967 tot 1998 is, waarbij als startpunt in ieder geval de landen Bangladesh, Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka worden onderzocht". Ook richt de commissie "een uitgebreid onderzoekssecretariaat in, kan zij specifieke onderzoeksopdrachten uitzetten bij wetenschappers, en krijgt zij toegang tot alle informatie die aanwezig is bij de betrokken departementen en kan (voormalige) ambtenaren horen".