26 januari 2015

Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan voorzitters Nationale Wetenschapsagenda

Prof. dr. Beatrice de Graaf
 

Prof. dr. Beatrice de Graaf (Geschiedenis van de internationale betrekkingen) is samen met Alexander Rinnooy Kan benoemd tot voorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda. Zij gaan in opdracht van het kabinet aan de slag om deze agenda vorm te geven. Dit hebben minister Jet Bussemaker (OCW), staatssecretaris Sander Dekker (OCW) en minister Henk Kamp (EZ) bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

In de Nationale Wetenschapsagenda komen de thema’s waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten, in samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. In de Wetenschapsvisie 2025 heeft het kabinet aan de kenniscoalitie gevraagd om het initiatief te nemen voor een Nationale Wetenschapsagenda. De benoeming van De Graaf en Rinnooy Kan is op voordracht van deze kenniscoalitie, die bestaat uit de universiteiten (VSNU), de hogescholen (VH), KNAW, NWO, VNO/NCW, instituten voor toegepast onderzoek (TO2) en MKB Nederland.

Staatssecretaris Dekker: “Beatrice de Graaf draagt vanuit haar wetenschappelijke expertise op een verfrissende manier bij aan het maatschappelijke debat en speelt op een begrijpelijke manier in op de zorgen in de samenleving."

Beatrice de Graaf: “Alles wat in de Nationale Wetenschapsagenda komt is belangrijk, maar niet alles wat belangrijk is komt in de agenda. De agenda moet de ruimte blijven bieden aan verbeelding en aan creatieve dwarsdenkers.”