30 juni 2017

Bas van Bavel sceptisch over oproep loonstijging

Prof. dr. Bas van Bavel. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Bas van Bavel

Het Centraal Planbureau (CPB) en De Nederlandsche Bank (DNB) vinden dat de lonen meer moeten stijgen nu de economie weer groeit. Prof. dr. Bas van Bavel (Economische en sociale geschiedenis) licht in Het Financieele Dagblad (26 juni) toe waarom het lastig zal zijn die loonstijging waar te maken in de Nederlandse economie.

Volgens Van Bavel zit er achter de geringe loongroei een structurele en fundamentele ontwikkeling die al decennia speelt en dus niet zomaar gestopt wordt: "Het aandeel van arbeid in de nationale ­economieën daalt geleidelijk en dat speelt in heel veel ontwikkelde landen." In zijn analyse is het kernpunt dat de marktwerking tekortschiet om een redelijke beloning van arbeid mogelijk te maken.

Samenwerkingsverbanden

Maar de geschiedenis leert dat kapitaal en arbeid ook op andere manieren samengebracht kunnen worden dan alleen via de markt, zegt Van Bavel. Als voorbeeld noemt hij samenwerkingsbewegingen als coöperaties, corporaties en verenigingen. Wellicht zijn er ook nu mogelijkheden voor dergelijke platforms die de kloof tussen kapitaal en arbeid kunnen helpen dichten. Of zulke samenwerkingsverbanden wellicht meer kans van slagen hebben dan de loonstijgingen? "Optimisme is onze plicht. Je moet blijven zoeken naar mogelijkheden. Maar pas op voor naïef optimisme", aldus Van Bavel.