2 maart 2020

Bas van Bavel nieuwe voorzitter SSH-beraad

Prof. dr. Bas van Bavel. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Bas van Bavel. Foto: Ed van Rijswijk

Economisch historicus prof. dr. Bas van Bavel is aangetreden als de nieuwe voorzitter van het landelijke SSH-beraad (SSH staat voor Social Sciences and Humanities). Het SSH-beraad stelt zich ten doel de positie van de sociale en geesteswetenschappen in Nederland te versterken.

De Sociale -en Geesteswetenschappen (Social Sciences and Humanities) zijn in Nederland de afgelopen jaren steeds beter georganiseerd. Hierin speelt het SSH-beraad een belangrijke rol. In het SSH-beraad wisselen relevante gremia van gedachten over de positie van het SSH-gebied, dat de maatschappij- en gedragswetenschappen, rechtsgeleerdheid, economie en geesteswetenschappen omvat.

Organisatie SSH-gebied

Elk van deze vier gebieden kent een eigen landelijk decanenoverleg. Daarnaast zijn er binnen de KNAW twee adviesraden ingesteld – de Raad voor Geesteswetenschappen en de Sociaal Wetenschappelijke Raad – die ontwikkelingen binnen het SSH-gebied nauwgezet volgen en waar nodig becommentariëren, door congressen, verkenningen en adviezen. De verschillende overlegstructuren komen samen in het landelijke SSH-beraad. Daarin hebben vertegenwoordigers zitting van de Raad voor Geesteswetenschappen, de Sociaal Wetenschappelijke Raad en de vier landelijke decanenoverleggen, en zijn te gast het bestuur en de directie van het NWO-domein SGW.

Bas van Bavel

Bas van Bavel is faculteitshoogleraar Transities van Economie en Samenleving. Hij is een van ’s werelds grootste experts op het gebied van sociaaleconomische geschiedenis. Van Bavel ontwikkelde een geheel nieuwe visie op de rol van de markteconomie in onze samenleving. In 2019 werd de NWO-Spinozapremie aan hem toegekend.