7 april 2017

Bas van Bavel in economenpanel BNR Nieuwsradio

© iStockphoto.com/GA161076
© iStockphoto.com/GA161076

Prof. dr. Bas van Bavel (Economische en sociale geschiedenis) schoof aan in het economenpanel bij BNR Nieuwsradio (3 april) om actuele economische kwesties uit binnen- en buitenland te bespreken. Andere leden van het panel waren Marieke Blom (ING) en Mirjam de Rijk (economisch journalist).

Buffer

Het volgende kabinet kan volgens het jaarverslag van Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, maar beter een buffer aanleggen nu het economisch weer goed gaat. Deze kwestie is het vertrekpunt voor een discussie tussen de economen in het panel. Van Bavel is het in grote lijnen eens met Knot, maar benadrukt dat het van groot belang is hoe het geld verdeeld wordt. Er zijn namelijk nog genoeg problemen in de samenleving die gerepareerd moeten worden. Van Bavel noemt bijvoorbeeld de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de kloof tussen arm en rijk.

Prof. dr. Bas van Bavel. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Bas van Bavel

De panelleden zijn het niet helemaal met elkaar eens over de aanbeveling van Knot, en bediscussiëren wat er nodig is om de Nederlandse economie gezond te maken en houden. Onder andere het belastingstelsel en het pensioenstelsel passeren de revue.

Brexit

Ook de Brexit is een belangrijk punt van discussie. Wat zijn de gevolgen van het vertrek van Engeland uit de Europese Unie? Van Bavel vindt dat we niet alles moeten economiseren, maar vooral moeten nadenken wat de Europese Unie zou moeten worden: "wat is de Europese Unie meer dan een gemeenschappelijke markt?" Die vraag is veel belangrijker dan zo'n "economische reflex", aldus Van Bavel. Volgens Van Bavel hebben we de afgelopen decennia nagelaten om na te denken over wat een Europese samenleving zou moeten zijn. De Brexit biedt in die zin een kans, denkt van Bavel, omdat het ruimte schept om terug te gaan naar de basis van het samenleven in Europa.