4 februari 2019

AVT/Anéla Dissertatieprijs voor Tessel Boerma

Dr. Tessel Boerma
Dr. Tessel Boerma

Taalkundige dr. Tessel Boerma (Linguistics) heeft de AVT/Anéla-dissertatieprijs gewonnen. Haar dissertatie Profiles and paths. Effects of language impairment and bilingualism on children’s linguistic and cognitive development heeft ze in 2017 aan de Universiteit Utrecht verdedigd.

De Algemene Vereniging voor Taalwetenschap (AVT) en de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap (Anéla) reiken jaarlijks een prijs uit voor de beste dissertatie op het gebied van de taalwetenschap. 

talige en cognitieve ontwikkeling

Boerma onderzocht in haar proefschrift Profiles and paths. Effects of language impairment and bilingualism on children’s linguistic and cognitive development de talige en cognitieve ontwikkeling van 5- tot 8-jarige eentalige en meertalige kinderen met en zonder een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Boerma concludeert dat drie recent ontwikkelde instrumenten de potentie hebben om een betrouwbare diagnose van een TOS bij een meertalig kind te ondersteunen. Ze verdedigde haar proefschrift op 27 oktober 2017 in Utrecht. 

LOT Populariseringsprijs

Tijdens het Taalgala 2019 is ook de LOT Populariseringsprijs uitgereikt. Deze prijs, voor een voorstel om de resultaten van taalkundig onderzoek dichter bij het publiek te brengen, ging naar Kristel Doreleijers, Mathilde Jansen en Nicoline van der Sijs voor hun Projectplan Website voor scholieren. Kristel Doreleijers is alumna van de masteropleidingingen Taalwetenschappen en Neerlandistiek.