24 maart 2017

Archiefworkshop van Utrechtse bedrijfshistorici van groot belang voor asbestslachtoffers

Asbest verwijderen © iStockphoto.com/bermau
Asbest verwijderen © iStockphoto.com/bermau

Een asbestslachtoffer dat zich nog zo goed kan herinneren in de jaren zestig bij een bedrijf aan asbest te zijn blootgesteld, staat met lege handen als hij niet kan aantonen dat hij daar heeft gewerkt. Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) helpt hen bewijs vinden, zodat het bedrijf aansprakelijk gesteld kan worden en de slachtoffers kans maken op een schadevergoeding. Prof. dr. Keetie Sluyterman en dr. Bram Bouwens (Economische en sociale geschiedenis) verzorgden voor het IAS een workshop archiefonderzoek, die al na korte tijd zijn vruchten afwierp.

Tussen het moment van blootstelling aan asbest en het optreden van de schadelijke gevolgen ervan zit gemiddeld vijftig jaar. Dat maakt het lastig voor asbestslachtoffers om een schadevergoeding te krijgen. Het is voor hen lastig te bewijzen dat zij al die jaren geleden inderdaad een dienstverband hebben gehad bij het betreffende bedrijf, wat wel nodig is om het bedrijf aansprakelijk te kunnen stellen. Een getuigschrift of een cadeau bij een dienstjubileum kunnen de doorslag geven bij de bemiddeling voor een schadevergoeding, zegt de directeur van het IAS.

Workshop

Het is voor de slachtoffers dus een zaak van oude documentatie doorspitten, en daarmee doen zij een vorm van bedrijfshistorisch onderzoek. Sluyterman en Bouwens verzorgden recent een workshop archiefonderzoek voor medewerkers van het IAS waarin zij hen verschillende handvaten boden voor het doen van archiefonderzoek. In archieven kunnen de doorslaggevende documenten zitten die slachtoffers kunnen helpen.

Succes

Enkele weken na de workshop is er al een succesvol resultaat. Dankzij opgedane kennis van de workshop, ontdekt een IAS-medewerker een uitgave van het personeelsblad van een bedrijf waar een slachtoffer in 1962 werkzaam was. In die uitgave staat een foto van de lichting geslaagde werknemers, met de naam van het bewuste asbestslachtoffer als onderschrift. Jan Warning, directeur van het IAS: "Het bemiddelen voor een schadevergoeding van een asbestslachtoffer heeft een treurige aanleiding. Maar wanneer, door het toepassen van moderne methoden, het IAS het asbestverleden van het slachtoffer weet bloot te leggen en daardoor een schadevergoeding kan realiseren, geeft dat toch een licht gevoel van triomf."