2 oktober 2017

Archeologische vondsten in Maasopgraving leiden tot bachelorscriptie

Maasopgraving
Opgraving aan de Maas. Foto: Expeditie over de Maas

In het Rivierengebied, langs de Maas tussen Dreumel en Alphen, hebben archeologen ten gevolge van zandwinning de afgelopen jaren zeer veel belangrijke vondsten gedaan, werd vorige week publiek bekend gemaakt. Student Aardwetenschappen Jelle Moree van de Universiteit Utrecht wijdde zijn bachelorscriptie eraan en heeft daarmee bijgedragen aan het in kaart brengen van het landschap rondom de Maas tot tweeduizend jaar geleden.

Over de Maas

Een werkgroep van lokale archeologen startten in 2010 hun project Over de Maas. De vondsten die ze door de jaren heen op de zandwinningslocatie deden, riepen vragen op over de opeenvolgende rivierlopen door en langs het gebied. Begin 2017 werden de Rijn-Maasdelta-onderzoekers van de Universiteit Utrecht gevraagd over het gebied mee te denken. Het onderwerp bleek geschikt als bachelorscriptieonderwerp voor Aardwetenschappenstudent Jelle Moree, begeleid door Dr. Kim Cohen.

Nadruk op aard en ligging

Moree documenteert in zijn scriptie de landschapsontwikkeling in het ‘Over de Maas’ gebied van de late IJzertijd/vroeg Romeinse tijd (ca. 50 v.Chr.) tot aan de bedijking van de rivier de Maas in de late middeleeuwen (ca. 1300 n.Chr.). Hij legde hierin de nadruk op de aard en ligging van de Maas in het gebied: waar lag op opeenvolgende momenten de rivierbedding met geulen en zandbanken, en hoe ontwikkelde zich het opslibbende en periodiek overstroomde oevergebied direct ten noordoosten daarvan.

Karteringstraditie

De Universiteit Utrecht heeft een lange karteringstraditie in de polders en uiterwaarden van het rivierengebied, die ze als grote kaartbestanden ontsluit, als middel en als product van haar fysisch-geografisch onderzoek. Onder andere de waterveiligheid, polderhydrologie, bodemkunde, planologie en grotere infrastructurele bouwprojecten maken gebruik van zulke kaartbestanden.

Het archeologische werkveld is ook een belangrijke gebruiker, en vaak een leverancier van nieuwe informatie waarmee kaarten van tijd tot tijd verbeterd worden en kennis en inzicht vergroot.

Meer informatie

Lees ook: