Archeologisch onderzoek Cambridgelaan

Aan de Cambridgelaan in het Utrecht Science Park wordt in mei archeologisch onderzoek gedaan in opdracht van de Universiteit Utrecht. Het gaat om het weiland tussen de studentencomplexen Johanna en de Cambridgelaan. Op deze locatie komt in de toekomst een nieuw studentencomplex. Het onderzoek is onderdeel van de voorbereidingen voor deze nieuwbouw die eind dit jaar van start gaat.

Proefsleuven in het weiland

Eerder bureau-onderzoek en proefboringen geven aanleiding om verder te onderzoeken of er op deze locatie archeologische resten in de bodem aanwezig zijn. Verdeeld over het weiland worden lange stroken gegraven. De vrijkomende grond wordt onderzocht op archeologische resten. Op 9 mei start het proefsleuvenonderzoek. Naar verwachting is het veldonderzoek op 18 mei afgerond.