2 mei 2017

Antoine Buyse wordt vice-voorzitter Association of Human Rights Institutes

Antoine Buyse, hoogleraar rechten van de mens in multidisciplinair perspectief en directeur van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM), is gekozen tot vice-voorzitter van de Association of Human Rights Institutes (AHRI). AHRI is de wereldwijde koepelorganisatie van academische mensenrechteninstituten. 

Congres

Op 27 en april 2017 werd het jaarlijkse onderzoekscongres van de organisatie gehouden, ditmaal georganiseerd door de Universiteit Leuven. Tijdens de algemene ledenvergadering werd Antoine unaniem gekozen tot vice-voorzitter in het Executive Committee van AHRI, waar hij al enkele jaren deel van uitmaakt. Het nieuwe voorzitterschap zal worden bekleed door Kasey McCall-Smith van de University of Edinburgh.

Vorig jaar was de Universiteit Utrecht gastheer van de jaarlijkse AHRI-conferentie. Bij die gelegenheid hield de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten de SIM Peter Baehr-lezing. Het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) is een van de mede-oprichters van AHRI en verzorgde in de beginjaren het secretariaat.

AHRI ontwikkelt momenteel ook een MOOC over migratie en mensenrechten, waaraan het SIM een bijdrage levert.