2 juli 2018

Antoine Buyse benoemd in Expert Council on NGO Law van de Raad van Europa

Antoine Buyse
Antoine Buyse, hoogleraar Mensenrechten in Multidisciplinair Perspectief.

Professor Antoine Buyse is benoemd als een van de nieuwe leden van de Expert Council on NGO Law van de Raad van Europa. De benoeming is voor een termijn van drie jaar en is begonnen op 1 juli 2018. De werkzaamheden sluiten nauw aan bij zijn huidige onderzoek naar het maatschappelijk middenveld onder druk.

De raad van experts voert thematische en landenstudies uit over specifieke aspecten van NGO-wetgeving en de uitvoering ervan. Het gaat om wetgeving die problemen lijkt te veroorzaken met de overeenstemming met internationale normen, met name het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Aanbeveling (2007) 14 over de wettelijke status van NGO's in Europa .

Het werk omvat de 47 lidstaten van de Raad van Europa en Wit-Rusland. De Raad werd in januari 2008 opgericht door de Conferentie van INGO's van de Raad van Europa. Het doel is een gunstig klimaat voor NGO's te scheppen door nationale NGO-wetgeving en de uitvoering daarvan te onderzoeken en advies te geven over hoe de nationale wetgeving en praktijk in overeenstemming te brengen met de normen van de Raad van Europa en Europese goede praktijken.

De experts worden benoemd op basis van hun ngo en / of academische ervaring en expertise.