Antimicrobial Stewardship bij gezelschapsdieren - gratis online nascholingsmodule VASAP

Het belangrijkste dat ik geleerd heb is altijd kritisch te blijven op mijn eigen voorschrijfgedrag”, vertelt dierenarts Kim Reuvers en “Leuk aan de VASAP-module vond ik de interactie/intervisie, eerst met volstrekt onbekenden, die steeds bekender worden en de mogelijkheid om de cursus grotendeels als zelfstudie te doen”, aldus dierenarts Chris Brattinga over de VASAP-nascholingsmodule.
De VASAP-module heeft als hoofddoel verantwoord antibioticumgebruik door gezelschapsdierenartsen te stimuleren en bewustwording van het eigen voorschrijfgedrag te creëren. De centrale vragen hierbij zijn “Wat is Antimicrobial Stewardship, waarom is het belangrijk en hoe kan ik dit dagelijks toepassen in de gezelschapsdierenpraktijk?”
De interactieve, online module van in totaal 5 weken, met een geschatte tijdsinvestering van 3 uur per week, zal in februari en maart nog een aantal keer kosteloos aangeboden worden aan dierenartsen. De module is opgedeeld in vijf verschillende onderdelen en bestaat o.a. uit theorie, het maken van opdrachten en discussies met collega-dierenartsen. Tevens wordt op twee momenten een online, interactieve meeting ingepland met twee vakinhoudelijk betrokkenen. De VASAP-module is gefinancierd door de faculteit Diergeneeskunde en ZonMw. Voor meer informatie en aanmelding ga naar de website van Onderwijs voor Professionals.