3 juli 2018

Boerderij

Antibiotica: focus op de staart van het peloton

Het kan nóg verder terug met het antibioticagebruik in de veehouderij. Daarover waren alle deskundigen het eens op een bijeenkomst van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

De enorme vermindering van het antibioticagebruik in de veehouderij geldt als een succesverhaal. “Het mooiste voorbeeld van het gezamenlijk aanpakken van een probleem door overheid en sector”, aldus POV-voorzitter Ingrid Jansen op een discussiebijeenkomst van de Faculteit Diergeneeskunde, afgelopen donderdag.

Betere hygiëne en voeding

Maar het kan nog minder. “Gebruik van antibiotica is vrijwel overbodig voor dieren als we investeren in betere hygiëne en voeding. Dat geldt bij mensen en bij dieren”, vindt prof. Jan Klytmans van het UMC in Utrecht. “Het antibioticagebruik moet terug naar het absolute minimum bij mens en dier. Het kan nog veel verder terug dan nu.”

Kluytmans is wel vol lof over de resultaten die behaald zijn. Bedrijven die besmet waren met ESBL’s zijn daar nu vrij van. “Dat had ik een paar jaar geleden niet verwacht. Je kunt de resistentie in de veehouderij dus terugdringen en dat is goed nieuws.”

MRSA-bacterie

Maar ondanks dit positieve geluid is er nog steeds gevaar. Er vallen nog steeds slachtoffers door de resistente MRSA-bacterie, en die zijn altijd gerelateerd aan de veehouderij, volgens Kluytmans.

Ziekenhuizen houden risicogroepen in het oog, maar dat is niet altijd waterdicht. Kluytmans noemt het geval van een jongeman die met zware complicaties in het ziekenhuis ligt, van wie de vriendin in de varkenshouderij werkt. Omdat de jongen daar zelf niet werkt, werd hij niet als risicogroep gezien.

Het volledige artikel is verschenen in Boerderij, 3 juli 2018