Publicatie in PNAS

Antarctica: scheuren in het ijs

De Pine Island Glacier en de Thwaites Glacier op West-Antarctica ondergaan de laatste jaren snelle veranderingen, met mogelijk grote gevolgen voor zeespiegelstijging. De onderliggende processen van deze veranderingen en hun precieze effect op het verzwakken van deze ijskappen zijn echter nog niet compleet in kaart gebracht.

Een team onderzoekers, waaronder Bert Wouters (Universiteit Utrecht/TU Delft), heeft nu een van die processen in detail onderzocht: het ontstaan en de ontwikkeling van schade/scheuren in deel van de gletsjers, en hoe dat proces van scheurvorming zichzelf versterkt. Ze publiceren hierover in PNAS.

Klik op de afbeelding om het verhaal over het onderzoek te bekijken