Anouk Keizer: “Iedereen die denkt bij de Utrecht Young Academy iets te kunnen leren en wat kan bijdragen, is welkom”

Dit jaar kun je als jonge onderzoeker jezelf nomineren voor een lidmaatschap van de Utrecht Young Academy (UYA). Universitair docent Anouk Keizer is blij dat ze bij de groep zit, vertelt ze. “Ik kende eigenlijk geen UD’s van andere faculteiten.”

De faculteit Sociale Wetenschappen is op dit moment door natuurlijk verloop (een benoeming is voor 5 jaar) bescheiden vertegenwoordigd in de UYA. Een van de vijf enthousiaste FSW-leden is Anouk Keizer, UD bij de afdeling Psychologische Functieleer. “Ik heb mezelf destijds kandidaat gesteld omdat het me interessant leek om toe te treden tot een netwerk van jonge mensen die bij allerlei faculteiten werken. Ik kende eigenlijk geen UD’s van andere faculteiten. Bij de UYA houden we ons samen bezig met het wetenschappelijk beleid, op universitair maar ook op landelijk en internationaal niveau. Ik ben heel blij dat ik in deze groep zit. Als het om beleid gaat, dan zit je er als UD vaak wat tussenin: het is niet zo dat je nergens bij betrokken wordt, maar veel dingen worden op een hoger niveau besloten. Ik vroeg me vaak af: wat is er gaande, waarover beslist de faculteit of het CvB? Door de UYA heb ik daarin meer inzicht.”

Een voorbeeld: het Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap. “Daarin staat dat de overheid een groot bedrag investeert in jonge wetenschappelijke medewerkers. Als UYA adviseerden wij de universiteit hoe we dat geld kunnen besteden, dat moest allemaal heel snel. Zonder de UYA had ik daar niets van meegekregen.”

Als het om beleid gaat, dan zit je er als UD vaak wat tussenin: het is niet zo dat je nergens bij betrokken wordt, maar veel dingen worden op een hoger niveau besloten.

Uitwisseling

De contacten met onderzoekers buiten de faculteit zijn heel interessant, vindt Anouk. “Bijvoorbeeld: hoe verloopt een promotie van UD naar UHD bij andere faculteiten? Ook met de Young Academy’s van andere universiteiten is er veel uitwisseling, vanuit de landelijke Jonge Akademie zelfs internationaal.”

Speurtocht

Hoeveel tijd er in een UYA-lidmaatschap gaat zitten, hangt grotendeels af van hoe actief je bent. Zelf steekt ze er 2 tot 4 uur per week in, schat Anouk: “We hebben elke maand een vergadering van 2 uur. Maar daarnaast zijn er nog allerlei projecten waaraan je kunt meewerken en waarvoor trouwens vaak ook funding aangevraagd kan worden. Zo ontwikkelden wij de KlimaatHelpdesk en deden we het project ‘Sleepless in Academia: Een Reactie op de Uitdagingen van Jonge Academische Ouders’. Daarmee wilden we bijdragen aan een inclusief en familievriendelijk beleid binnen de universiteit.” Anouk Keizer was kortgeleden nog betrokken bij Knoop x UYA, een kunstproject dat te zien was op het Betweter Festival. “Drie kunstenaars vertaalden wetenschappelijk onderzoek naar kunstwerken. Daarmee willen we niet-wetenschappers op een andere manier naar wetenschap laten kijken, en wat speelsheid terugbrengen in de wetenschap.” Ruimte voor sociale activiteiten is er ook; van een jaarlijkse speurtocht tot kookworkshops.

Nomineer jezelf

De UYA is op zoek naar excellente jonge UU-onderzoekers (tussen 0 en 8 jaar na het behalen van hun PhD-titel; een verlenging kan van toepassing zijn) die streven naar het bijdragen aan UYA’s missie en activiteiten in de komende 5 jaar. Zo staat het in de oproep. In de even jaren, dit jaar dus, kun je jezelf nomineren (in de oneven jaren moet je als kandidaat worden genomineerd door bijvoorbeeld een vicedecaan, programmadirecteur of PhD Council). Een mooie kans dus! Potentiële kandidaten moeten zich niet laten ontmoedigen door dat ‘excellent’, vindt Anouk. “Iedereen die denkt iets te kunnen leren of bijdragen, is welkom.”

Je kunt jezelf tot 25 november 2022 nomineren, klik hier voor meer informatie over de procedure, of neem contact op met de secreataris van de selectiecommissie Fati Shahrabi (uya@uu.nl) bij vragen.