Anoeska Buijze benoemd tot hoogleraar Bestuursrecht

Anoeska Buijze

Per 1 november 2022 is Anoeska Buijze benoemd als hoogleraar Nationaal en Europees Bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. Anoeska was al werkzaam  als universitair docent en als co√∂rdinator energieonderzoek verbonden aan Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL). 

Anoeska Buijze studeerde cum laude af in de Legal Research Master van de Universiteit Utrecht en promoveerde cum laude, in 2013 op het proefschrift "The principle of transparency in EU law". In haar onderzoek richt ze zich op de wisselwerking tussen het recht en verschillende wetenschapsgebieden.

In haar nieuwe rol van hoogleraar zal zij zich meer bezig gaan houden met bestuursrecht in de bredere betekenis. De focus van haar onderzoek verschuift van omgevingsrecht, waterrecht en energietransitie naar algemeen bestuursrecht.

Bestuursrecht is eigenlijk voor iedereen die rechten gaat studeren heel interessant . Er gebeurt zo veel waar bestuursrechtelijke aspecten aan zitten. Denk bijvoorbeeld aan de kinderopvangtoeslagaffaire of het wel of niet toekennen van energietoeslag.  Onlangs schreef Anoeska Buijze een opiniestuk in Trouw. Aanleiding was de aankondiging van Eneco het teruglevertarief voor energie aanzienlijk te verlagen. En op de website van programma Radar gaf ze uitleg waarom de verdediging van het kabinet om studenten uit te sluiten van energietoeslag bij de rechter waarschijnlijk zal sneuvelen. 

Als nieuwe hoogleraar hoopt Anoeska ook een nieuwe impuls te kunnen geven aan het masterprogramma Staats- en Bestuursrecht. Ze zou het vak graag veel meer willen koppelen aan de ontwikkelingen in de samenleving. Als voorbeeld noemt ze de huidige crisis in het bestuursrecht vanwege het efficiency-streven en de te grote ambitie van de overheid alles tegelijk te willen. Dat zou in de master meer aandacht moeten krijgen.

Anoeska is betrokken bij verschillende  transdisicplinaire samenwerkingen, zoals o.a. het project Nexusing Water, Energy and Food to Increase Resilience in the Cape Town Metropolitan Region van/gefinancierd door de South African National Research Foundation en NWO. In dit project wordt onderzocht hoe steeds schaarsere hulpbronnen beter kunnen worden benut, en welke rol het recht speelt in het beheer van deze hulpbronnen.