Annetje Ottow benoemd tot vicevoorzitter College van Bestuur

Annetje Ottow

Met ingang van 1 januari 2018 is prof. mr. Annetje Ottow de nieuwe vicevoorzitter van het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit Utrecht. Op dit moment is ze decaan van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO). De Raad van Toezicht (RvT) heeft Ottow benoemd voor vier jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming.

Prof. dr. Emmo Meijer, voorzitter van de Raad van Toezicht, is zeer verheugd over de stap die Ottow maakt. “Ze heeft grote bestuurlijke ervaring, kent de universiteit van binnenuit, maar heeft ook buiten de academie haar sporen meer dan verdiend. Ze staat te boek als iemand met een groot hart voor diversiteit en als expert op het terrein van toezicht. De perfecte kandidaat om het CvB te versterken en te helpen het strategisch plan van de universiteit waar te maken.” Het College van Bestuur bestaat verder uit voorzitter prof. dr. Anton Pijpers en rector magnificus prof. dr. Bert van der Zwaan. De exacte portefeuilleverdeling tussen de collegeleden wordt nog nader bekeken en vastgesteld.

Nog meer over grenzen kijken
Annetje Ottow: “Deze stap stelt mij in staat een nog grotere bijdrage aan onze mooie universiteit te leveren. Als voorzitter van de Taskforce Diversiteit heb ik ervaren hoe inspirerend het is te werken met heel veel verschillende mensen en studenten uit alle geledingen van de universiteit. In mijn nieuwe functie kan ik nog meer over grenzen heen kijken en mensen met elkaar verbinden.” Ottow heeft met de Raad van Toezicht afgesproken dat ze een halve dag per week bezig blijft met eigen wetenschappelijk onderzoek. “Dit stelt mij in staat mijn expertise op het gebied van toezicht te blijven ontwikkelen en uitdragen."

Over Annetje Ottow

Annetje Ottow (1965) studeerde rechten aan de Universiteit Leiden en behaalde in 1990 een Master of Laws aan het Queen Mary College in Londen. Tussen 1990 en 2006 was zij werkzaam in de advocatuur, eerst bij De Brauw Blackstone Westbroek, later bij Houthoff Buruma waar zij partner was. Van 2006 tot 2013 was Ottow lid van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). In juni 2006 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in toezicht(houders), marktordening, mededinging en Europees recht en werd in 2007 hoogleraar economisch publiekrecht in Utrecht. In haar onderzoek combineert Ottow haar academische deskundigheid met haar praktijkervaring.

Ottow is onder andere non-governmental advisor voor de ICN, het internationale netwerk van mededingingsautoriteiten. Ook is ze lid van de Raad van Toezicht van het Juridisch Loket en non-executive director van de Britse mededingings- en consumentenautoriteit, de Competition and Markets Authority. 

De Universiteit Utrecht volgt de Wet Normering Topinkomens.