25 januari 2018

Anna Salomons benoemd tot hoogleraar Werk en Ongelijkheid

Anna Salomons is per 1 februari 2018 benoemd tot hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht en krijgt de leerstoel Werk en Ongelijkheid.

Het verenigende thema van Salomons onderzoek is ongelijkheid op de arbeidsmarkt, zegt ze. "Mijn belangrijkste onderzoekslijn richt zich specifiek op de invloed van technologische vooruitgang en globalisering op de beschikbare banen, de vaardigheden die deze banen vereisen en de lonen die mensen ervoor krijgen."

Anna Salomons

Dr. Anna Salomons draagt momenteel bij aan de wetenschappelijke en publieke discussies over de vraag of automatisering leidt tot het ontslag van werknemers. Dit kan automatisering zijn door bijvoorbeeld de introductie van robots en kunstmatige intelligentie. "Daarbij beschouw ik geaggregeerde effecten op de arbeids- en productmarkten, maar ook hoe deze automatiseringsprocessen individuele werknemers en bedrijven beïnvloeden."

"In de toekomst hoop ik te helpen om de Utrecht University School of Economics en de Universiteit Utrecht te profileren als een voorloper in het wetenschappelijk denken over ongelijkheid. Meer in het algemeen wil ik samen met collega's van verschillende afdelingen bijdragen aan een productieve en stimulerende cultuur van samenwerking in zowel onderzoek als onderwijs. Wat dit laatste betreft, wil ik ook educatieve modules ontwikkelen die verband houden met de thema's van deze leerstoel."

Anna Salomons bij de Universiteit van Nederland