Anna prijs 2017 uitgereikt aan prof. dr. ir. Jos Malda

Tijdens het Najaarscongres van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging op 13 oktober in Veldhoven, heeft de Stichting Annafonds|NOREF de Anna prijs uitgereikt aan prof. dr. ir. Jos Malda uit Utrecht. Hij krijgt de prijs voor zijn uitstekende biomedisch onderzoek van het steun- en bewegingsstelsel.

Door middel van het 3D printen van levende cellen en ondersteunende materialen werkt Malda aan de ontwikkeling van implantaten voor de behandeling van gewrichtsschade en -slijtage bij mens en dier. Zijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen van nieuwe bioprinttechnieken en weefselspecifieke bio-inkt. Hiermee kunnen levende cellen geprint worden die de specifieke differentiatie van cellen naar kraakbeen- en botweefsel mogelijk maken, maar ook voldoende stevigheid bieden voor gepersonaliseerde 3D weefselconstructen. “Met deze technologie willen we uiteindelijk implantaten maken met patiënteigen cellen en zonder metalen”, aldus Malda. Hij ontving de prijs voor de ontwikkeling van deze bijzondere onderzoekslijn.

Werkveld 

Sinds de toekenning van een VENI-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in 2006, richt Malda (1976) zich op onderzoek naar kraakbeenherstel bij patiënten. De weg naar de kliniek is lang en hobbelig. Zijn indrukwekkende carrière is recent bekroond met een aanstelling als hoogleraar bij de afdelingen Orthopedie (UMC Utrecht) en Gezondheidszorg van het Paard (Universiteit Utrecht), in nauwe samenwerking met prof. dr. Wouter Dhert die hem eerder begeleidde. Malda speelt een belangrijke rol in het opleiden van de volgende generatie (onderzoeks-) specialisten in dit groeiende veld. Hij coördineert ook een internationaal consortium dat ondersteund wordt met Europees geld. Hiervoor is hij momenteel in Beijing.

Anna Fonds|NOREF 

De Stichting AnnaFonds|NOREF financiert sinds 1993 fundamenteel en patiëntgebonden onderzoek naar afwijkingen en ziekten van het steun- en bewegingsapparaat en vooral van de biologische en biomechanische aspecten. Ook is er een omvangrijk programma voor fellowships en studiereizen. Prominente, mid-career wetenschappers in de orthopedie die een bijzondere onderzoekslijn ontwikkelden, komen in aanmerking voor de Anna prijs na beoordeling door de Wetenschappelijke Adviesraad. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt en bestaat uit een vrij te besteden bedrag van € 7500,- en een oorkonde.