Anna-Luna Post wint Van Woudenberg Dissertatieprijs van Koninklijk Nederlands Instituut Rome

Galileo Galilei
Galileo Galilei © Wikimedia

Anna-Luna Post heeft onlangs de Van Woudenberg Dissertatieprijs van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome in ontvangst mogen nemen. Ze won de prijs voor haar promotieonderzoek ‘Claiming Fame for Galileo: Reputation and Scholarly Credibility in Early Modern Italy’.

Posts proefschrift over wetenschappers en roem

In Posts promotieonderzoek staat de beroemde (en omstreden) wetenschapper Galileo Galilei centraal. Ze vroeg zich af: hoe word je beroemd als wetenschapper, en hoe stuurt dit onze kennis? Ze laat zien dat Galileo’s roem ook door niet-wetenschappers gevormd werd, en dat de inmenging van bijvoorbeeld hovelingen, dichters en priesters cruciaal was voor de manier waarop zijn roem tot stand kwam.

“Sommigen zagen Galileo’s beroemdheid als een teken van kwaliteit, anderen zagen hierin juist een gevaar”, vertelt Post. “De specifieke koppeling die verschillende groepen en individuen maakten tussen zijn roem en zijn wetenschappelijke geloofwaardigheid hing voor een belangrijk deel bepaald samen met juridische en religieuze praktijken en overtuigingen.”

“Hoewel mijn promotieonderzoek zich specifiek richt op de casus van Galileo en de periode waarin hij zelf leefde, zijn er duidelijke paralellen te trekken met het heden: zo zien we ook vandaag de dag dat de roem van wetenschappers voor een groot deel gevormd wordt via niet-wetenschappelijke kanalen”, geeft Post aan.

Lovend juryrapport

Het juryrapport prijst onder andere de rijkdom aan invalshoeken, geraadpleegde bronnen en indringende analyses. “Het [proefschrift] levert nieuwe bijdragen aan de stand van het onderzoek, allereerst door op allerlei punten een samenhang te ontvouwen tussen wetenschap, recht en religie.”

“Het is een veelzijdig onderzoek betreffende een aansprekend thema dat perspectief biedt op verdere uitwerking, internationaal, interdisciplinair en diachronisch, en dat kan bijdragen aan de correctie van het zicht op de wetenschapsbeoefening in Italië.”

Van Woudenberg Dissertatieprijs

De Stichting Vrienden van het KNIR reikt de Van Woudenberg Dissertatieprijs om het jaar uit aan een recent gepromoveerde onderzoeker die een verblijf aan het KNIR op een inspirerende manier heeft benut voor hun promotieonderzoek.

De prijs is vernoemd naar Gerda van Woudenberg, vertaalster en docente Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Rome La Sapienza, en bestaat uit een geldbedrag van 2500 euro, waarvan 1000 euro vrij te besteden is. De rest van het bedrag is bedoeld om een workshop te organiseren aan het KNIR. Daarnaast ontvangen de drie finalisten een jaarlidmaatschap van de Stichting Vrienden van het KNIR.