André Faaij benoemd tot hoogleraar Energy System Analysis

Per 1 maart jl. is André Faaij benoemd tot bijzonder hoogleraar Energy System Analysis. Deze leerstoel is ingesteld door TNO en ingebed bij het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, sectie Energy & Resources van de faculteit Geowetenschappen.

Gezien de klimaatuitdagingen waar de wereld voor staat is een transitie naar een andere energiehuishouding onontbeerlijk. Faaij gaat het energiesysteem daarom in de breedte onderzoeken. Onderzoeksvragen richten zich bijvoorbeeld op het identificeren van optimale trajecten en de versnelling van de energietransitie. Hiervoor zijn verbeterde en nieuwe modellen, databases en (interdisciplinaire) methoden nodig. Ontwikkeling en toepassing daarvan moet leiden tot enerzijds weloverwogen besluiten op alle schaalniveaus, van lokaal (bijvoorbeeld de gebouwde omgeving) en regionaal (bijvoorbeeld industriële clusters) tot nationaal en internationaal (bijvoorbeeld de Noordzeeregio) en het vermijden van grote conflicten in de samenleving en anderzijds het maximaliseren van de potentiële baten van de energietransitie.

Utrechtse alumnus

André Faaij is geen onbekende in Utrecht. Hij studeerde er Scheikunde en Milieuwetenschappen en behaalde er zijn doctorstitel. Tot 2014 werkte hij als hoogleraar en wetenschappelijk directeur aan het Copernicus Instituut, waarna een benoeming volgde als universiteitshoogleraar Energy System Analysis en als wetenschappelijk directeur van de New Energy Coalition aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds eind 2018 is Faaij wetenschappelijk directeur van TNO Energietransitie.

Strategisch thema Pathways to Sustainability

Het onderzoek van André Faaij valt onder het universitaire strategische thema Pathways to Sustainability, meer specifiek binnen de hubs 'Towards negative emission industry' en 'Transforming infrastructures for sustainable cities'. Daarmee wordt de verbinding gelegd met de afdeling Energietransitie van TNO, ‘s lands grootste onderzoekinstelling op het gebied van energie. De nieuwe leerstoel staat dan ook garant voor een verdere integratie van de expertises bij TNO en de Universiteit Utrecht. “De energietransitie is zeer urgent en raakt onze hele samenleving”, licht Wilco Hazeleger, decaan van de faculteit Geowetenschappen, toe. “André Faaij kan als geen ander onze kennis verbinden met het toepassingsgerichte onderzoek van TNO. Met zijn benoeming leveren we daarmee een belangrijke bijdrage aan innovaties die de energietransitie mogelijk maakt.”

Duurzame ontwikkeling

Het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling onderzoekt processen en mogelijkheden voor innovatieve verandering naar duurzaamheid. Binnen dit instituut richt de onderzoeksgroep Energy & Resources zich op de vraag hoe een duurzaam energiesysteem kan worden gerealiseerd en versneld in een wereld die te maken heeft met klimaatverandering en toenemende schaarste van hulpbronnen (zoals water, grondstoffen en beschikbare grond).