10 oktober 2011

Anne-Marie van Gijtenbeek en Wieke Eefting

Ambitie in beeld. Vrouwelijke hoogleraren in Nederland

Achttien toonaangevende vrouwelijke hoogleraren verbonden aan Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen worden in woord en beeld geportretteerd in het jubileumboek van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Tussen de oudste en de jongste geportretteerde hoogleraar zit bijna een halve eeuw leeftijdsverschil. Het boek geeft een bijzondere inkijk in de wereld voor vrouwelijke wetenschappers.

Uit de vooruitblik in het boek blijkt dat als de groei van het percentage vrouwelijke hoogleraren zich in de toekomst op dezelfde wijze voortzet als tussen 2000 en 2010, een evenredige man-vrouw verdeling pas in 2066 gerealiseerd zal zijn.

Het boek Ambitie in beeld. Vrouwelijke hoogleraren in Nederland is verschenen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).
 

Over het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)

Het LNVH streeft naar een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen binnen de universitaire gemeenschap. Het LNVH wordt ondersteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Ministerie van OCW. Het LNVH is in de jaren '90 informeel begonnen en op 9 augustus 2001 een stichting geworden. Ruim 600  vrouwelijke hoogleraren (83% van alle vrouwelijke hoogleraren) maken deel uit van het netwerk. Zij zijn afkomstig uit alle wetenschapsgebieden en van alle universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland.

Tijdens het jubileum zal het LNVH haar jubileumboek Ambitie in beeld aanbieden aan Hans van Duijn, voorzitter van het Rectorencollege.

Dr. Wieke Eefting is hoofd van de beleidsafdeling van de faculteit Geesteswetenschappen en freelance fotograaf. 
Drs. Anne-Marie van Gijtenbeek is werkzaam bij het Vrouwennetwerk van de Universiteit Utrecht en is freelance tekstschrijver en fotograaf. 

Titel:  Ambitie in beeld. Vrouwelijke hoogleraren in Nederland.
Auteurs: Anne-Marie van Gijtenbeek (tekst), Wieke Eefting (fotografie)
Uitgeverij: Helium, 2011 
ISBN: 978-90-79841-00-4