Als afgevaardigde van Nederlandse jongeren naar de klimaattop in Egypte

Dennis Jansen, masterstudent Sustainable Business and Innovation aan de Universiteit Utrecht en VN jongerenvertegenwoordiger, reist dit weekend af naar Egypte voor de jaarlijkse klimaattop. Gedurende het hele jaar spreekt Dennis met duizenden jongeren om een beeld te krijgen wat er onder hen speelt op het gebied van klimaatverandering. Als lid van de Nederlandse delegatie krijgt hij de mogelijkheid om bij alle onderhandelingen aanwezig te zijn, en is hij de stem van Nederlandse jongeren. “Ik wil de essentie onderstrepen dat de toekomstige generatie een belangrijke gesprekspartner is.”

Dennis Jansen, fotograaf Kiana Beijleveld

We spreken met Dennis midden in zijn tentamenweek: “Het is aanpoten, ik heb na mijn tentamens maar één dag om in te pakken en de laatste voorbereidingen te doen voor de COP27, maar ik kijk er heel erg naar uit. Ik ben er de hele conferentie bij, van 6 tot 18 november.” Omdat het al de tweede keer is dat hij gaat kan hij een goede voorstelling maken van hoe zo’n klimaattop er aan toe gaat: “Kort gezegd, het is twee weken lang super intens. Wij horen als Nederlandse jongerenvertegenwoordigers bij de Nederlandse overheidsdelegatie. Elke ochtend komen wij samen met de hele delegatie voor overleg. Op deze manier blijven we op de hoogte van wat iedereen aan het doen is en kijken we waar we elkaar kunnen helpen. Dan begint de dag, het delegatiehoofd gaat naar de EU-coördinatiemeeting, de rest van de delegatie gaat naar de onderhandelingen en side events.”

Klimaatrechtvaardigheid

“Side events zijn plekken waar mensen zelf thema’s die ze belangrijk vinden onder de aandacht kunnen brengen. Ik ben bijvoorbeeld bezig met een campagne rond klimaatrechtvaardigheid. Klimaatrechtvaardigheid houdt in dat de landen waar de impact van klimaatverandering het grootst is, vaak niet de landen zijn die het meest bijgedragen hebben aan dit probleem. Met deze campagne proberen we de link tussen mensenrechten en klimaat te verduidelijken door een rechtsadvies van het internationaal gerechtshof te krijgen op dit onderwerp. Vorig jaar hebben we meerdere side events georganiseerd rond dit thema. Dat hebben we gedaan in de vorm van een panel gesprek waarvoor we een aantal sprekers hebben uitgenodigd die de discussie op gang brachten. Ook dit jaar is het weer een belangrijk onderwerp van gesprek. ”

“De onderhandelingen volgen een bepaalde agenda en zijn verdeeld over bepaalde thema’s. Hierbij kun je denken aan financiering, mitigatie (klimaatverandering beperken door uitstoot te verminderen) en adaptatie (klimaatactie die gericht is op omgaan met de effecten van klimaatverandering). Omdat wij onderdeel zijn van de Nederlandse overheidsdelegatie kunnen we overal bij zijn. We kunnen onderhandelingen volgen en side events organiseren, en we spreken heel veel belangrijke mensen.”

Betrek de toekomstige generatie

“Buiten zo’n conferentie om zijn we het hele jaar bezig met input ophalen door zo veel mogelijk, soms wel duizenden, jongeren te spreken. Er spelen veel zorgen en er is veel angst als je jongeren vraagt naar welke gevoelens het klimaat bij hun oproept. Als je dan eenmaal op de klimaatconferentie bent proberen we dit soort thema’s zo goed mogelijk te verkondigen. Ik hoop dat ik jongeren het gevoel kan geven dat ze zich gehoord voelen. Daarnaast is mijn doel geslaagd als door de gesprekken die ik voer, met hoogwaardigheidsbekleders van over de hele wereld, kan onderstrepen dat het van groot belang is om de toekomstige generatie hierbij te betrekken.”