All the hands up in the air! Het Centre for Academic Teaching and Learning viert eerste lustrum

Dit najaar bestaat het Centre for Academic Teaching and Learning vijf jaar en vieren we ook het 10 jarig bestaan van partner TAUU. Tot en met december staan er nog verschillende feestelijke activiteiten op het programma. Het lustrum ging op 13 oktober van start met een symposium dat werd georganiseerd samen met UU-programma Equality, Diversity & Inclusion (EDI) onder de titel ‘All Inclusive’, gevolgd door een receptie en feest.

Aftermovie CAT lustrum 13 oktober*

In een goed gevulde zaal werd de feestelijke dag geopend met een welkomstwoord van Manon Kluijtmans, wetenschappelijk directeur van het CAT, en werd het thema van het symposium  ‘All Inclusive’ verder toegelicht door Janneke Plantenga, Diversity Dean van de UU. Vervolgens kwam hoogleraar Bruce Mutsvairo aan het woord als de keynote speaker van het symposium: ''Envisioning, embracing, and emboldening inclusive education: Why it matters and why now''. Hij gaf aan dat we moeten oppassen voor vormen van inclusie die groepen of stemmen buitensluiten.

Vervolgens werden Senior Fellows Gönül Dilaver en Jeroen Janssen en Principal Fellow Leoniek Wijngaards door Principal Fellow Karin Rebel bevraagd over hun projecten die allemaal gericht zijn op inclusief onderwijs. Aansluitend volgde de eerste workshopronde met de keuze uit verschillende onderwerpen gericht op het thema: leren hoe je een inclusief curriculum kunt ontwerpen, praten over hoe een klaslokaal zonder racisme blijft of spelen van het ‘Dilemma'-spel van het Equality, Diversity & Inclusion programma. De workshops waren allemaal goed bezocht en leverden inspirerende en bevlogen gesprekken op.

Na deze workshopronde bracht voormalig kickbokser Houda Loukili een mooi en energiek intermezzo met haar inspirerende levensverhaal. Waar komt zij vandaan en waar staat zij nu in het leven? Hoe brengt zij mensen bij elkaar en in beweging, letterlijk en figuurlijk?

In de tweede workshopronde was er de keuze tussen een live podcastopname van De Docentenkamer, een gesprek over pronouns of digitale en fysieke toegankelijkheid van het onderwijs. In deze ronde bleek vooral de workshop over pronouns erg populair te zijn; een onderwerp dat bij veel studenten en collega’s blijkt te leven en waar ruim de mogelijkheid was om persoonlijke ervaringen uit te wisselen. Na een korte pauze werd er stilgestaan bij 10 jaar TAUU en presenteerde Agnes Andeweg, onderzoeker én UU-docent, het gezamenlijke leesproject ‘One Book One Campus’.

Nadat Manon Kluijtmans het symposium afrondde, werd de feestelijke receptie gestart, waarbij rector Henk Kummeling het glas hief om te vieren dat TAUU tien jaar bestaat en het CAT vijf jaar. Na een walking dinner waren er nog veel deelnemers die enthousiast naar de dansvloer gingen. Zo werd samen nog uitgebreid gevierd dat het Centre for Academic Teaching and Learning een springlevend en dynamisch netwerk vormt voor alle UU-docenten en UU-collega’s die bevlogen werken aan het onderwijs van de toekomst.

Ondanks dat de 13e achter ons ligt, is het feest nog niet voorbij! Gedurende de periode tot en met december worden er nog veel speciale workshops én Special Interest Group’s georganiseerd in het teken van het lustrum. We hopen je daar te zien!

Lustrumactiviteiten

*Indien u in beeld bent gebracht door de Universiteit Utrecht als verwerkingsverantwoordelijke in deze video, kunt u altijd bezwaar maken tegen de publicatie hiervan via cat@uu.nl. Indien er terecht bezwaar wordt gemaakt tegen deze video, probeert de Universiteit Utrecht waar mogelijk de video aan te passen en/of te verwijderen. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.