25 november 2019

Aletta Kraneveld nieuwe vice-decaan Onderzoek faculteit Bètawetenschappen

Aletta Kraneveld

Prof. Dr. Aletta Kraneveld wordt de nieuwe vice-decaan Onderzoek van de faculteit Bètawetenschappen. Ze start met de functie op 1 maart 2020 en volgt daarmee Sjef Smeekens op die na twee termijnen stopt met de bestuursfunctie. Kraneveld is sinds 2016 hoogleraar Interdisciplinaire Translationele Farmacologie aan de faculteit Bètawetenschappen. Kraneveld is benoemd door het facultaire bestuur, in samenspraak met het College van Bestuur.

Decaan Isabel Arends is verheugd over de samenwerking met Kraneveld: “Prof. Dr. Aletta Kraneveld is een excellente immuno-farmacoloog met veel ervaring in het Life Sciences-onderzoek, een van de belangrijke strategische thema’s van de faculteit en de universiteit. Daarnaast werkt ze veel samen met de industrie en maatschappelijke partners, onder meer in de hubs Future Food Utrecht en Utrecht Exposome. Als lid van de Integriteitscommissie heeft ze bovendien de rest van de Universiteit Utrecht goed leren kennen.”

Afscheid Sjef Smeekens

Kraneveld volgt Sjef Smeekens op die na twee termijnen van drie jaar het stokje doorgeeft. In de eerste helft van 2018 heeft hij, na het vertrek van Gerrit van Meer, tevens zes maanden opgetreden als interim-decaan van de faculteit Bètawetenschappen. “We zullen hem missen”, zegt Arends. “Tegelijkertijd weten we dat hij ernaar uitkijkt om meer tijd te kunnen besteden aan zijn onderzoek in de plantenfysiologie. Een vakgebied dat volop in ontwikkeling is.”

Over Aletta Kraneveld

Professor Kraneveld studeerde Farmacie aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Ze promoveerde in 1994 aan de Universiteit Utrecht en verrichte onderzoek bij onder andere Glaxo in Engeland en Harvard Medical School in Boston. Terug in Utrecht specialiseerde ze zich in neuro-immuno-farmacologie en werd benoemd tot hoogleraar in 2016. In 2018 werd bekend dat Kraneveld deelneemt aan een groot internationaal onderzoek naar de rol die darmen spelen bij autisme. Voor dit project stelde de Europese Commissie 14 miljoen euro beschikbaar.