17 januari 2017

Albertina Oegema over parabels in vroegchristelijke en -rabbijnse teksten op NEMO Kennislink

© iStockphoto.com/KaraGrubis
© iStockphoto.com/KaraGrubis

Op de website van NEMO Kennislink vertelde promovenda Albertina Oegema MA (Religiewetenschap) uitgebreid over het parabelproject, dat de relatie tussen parabelgebruik en de scheiding tussen het christendom en het jodendom onderzoekt.

Albertina Oegema MA
Albertina Oegema MA

Oegema's promotieonderzoek, dat zich specifiek richt op familierelaties binnen parabels, is een van de vijf deelprojecten van het onderzoeksproject Parables and the Partings of the Ways. Met een team wetenschappers afkomstig van de Universiteit Tilburg en de Universiteit Utrecht verzamelen, vertalen en analyseren ze alle parabels in vroegchristelijke en -rabbijnse teksten. Naast Oegema werken de Utrechtse wetenschappers dr. Eric Ottenheijm en dr. Lieve Teugels mee aan het project.