1 april 2019

Albert Ali Salah benoemd tot hoogleraar Social and Affective Computing

Per 1 april is Albert Ali Salah benoemd tot hoogleraar Social and Affective Computing bij het Departement Informatica. Het onderzoek van Salah richt zich op het ontwikkelen van computationele systemen die sociale en emotionele signalen kunnen interpreteren en modelleren, en zo menselijk gedrag kunnen vertonen en begrijpen.

Albert Salah

Salah onderzoekt technologieën waarmee computersystemen de rijke sociale en emotionele signalen van mensen en andere intelligente systemen kunnen analyseren en gebruiken. Voorbeelden van toepassingen zijn slimme zorgsystemen die patiënten op fysiek en cognitief welzijn in de gaten houden, educatieve robots voor kinderen, en multimediale zoeksystemen die de emotionele staat van gebruikers modelleren. Salah was ook wetenschappelijk coördinator van de Data for Refugees (D4R) Challenge, een ‘mobile data challenge’ om de levensomstandigheden van vluchtelingen te verbeteren.

Interdisciplinair

De nieuwe leerstoel Social and Affective Computing versterkt de verbanden tussen informatica en gedragswetenschappen. Het vakgebied is sterk interdisciplinair en biedt mogelijkheden voor het bouwen van sociaal vaardige, interactieve intelligente systemen. Op het gebied van social computing worden grotere gedragspatronen geanalyseerd, waardoor de leerstoel verband houdt met Data Science. Het gebied van affective computing betreft het modelleren van gedragspatronen, zowel individueel als in interacties, waardoor de leerstoel samenwerkingsmogelijkheden heeft met de Faculteit Geneeskunde en gedragswetenschappelijke onderzoeksgroepen zoals het Child Experience Center.

Albert Ali Salah

Prof. Salah studeerde en promoveerde aan de Boğaziçi-universiteit in Turkije. Na zijn promotie werkte hij een aantal jaar als onderzoeker bij het CWI en de Universiteit van Amsterdam, voordat hij terugkeerde naar de Boğaziçi-universiteit, waar hij doorgroeide naar een positie als universitair hoofddocent. Na een sabbatical van een jaar aan de Nagoya University in Japan, is Salah nu teruggekeerd naar Nederland voor zijn huidige positie als hoogleraar Social and Affective Computing.