Afspraken over oppervlaktewater en grondwater binnen EU-lidstaten te vaag

In de media

rivier in Nederland

Internationale rivieren die in Nederland uitmonden in de zee, waaronder de Maas, de Rijn en de Schelde, doorkruisen alvorens andere Europese landen waar het water wordt verontreinigd. Door de opeenstapeling van afvalverontreiniging in verschillende landen die in het stroomgebied van een rivier liggen is de waterkwaliteit in Nederland onder de maat.

In een interview op Drinkwaterplatform.nl stelt prof. Marleen van Rijswick dat Europese regelgeving op het gebied van oppervlaktewater en grondwater tekort schiet; landen zijn voornamelijk verantwoordelijk voor de rivierwaterkwaliteit in eigen land - en zelfs daar wordt de norm regelmatig overschreden -  en bekommeren zich vervolgens te weinig om de waterkwaliteit van hun buren. Nederland, en haar rivieren, zullen baat hebben bij strengere, Europese regels. Toch is het maken van afspraken tussen landen onderling politiek complex, zeker gezien het bestaan van krachtige landbouw en industrie lobby's. Om toch gezamenlijk afspraken te maken, zullen we ons gedeeld verantwoordelijk moeten voelen voor de kwaliteit van het water in een gedeeld stroomgebied, aldus prof. Marleen van Rijswick.