6 oktober 2016

Afscheidsrede Herman Wijffels

Op 3 oktober 2016 nam Herman Wijffels afscheid van de Universiteit Utrecht. Hij was sinds 2009 als hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering verbonden aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.). In zijn afscheidsrede ging Wijffels in op de duurzaamheidstransitie en de rol daarin van de universiteit en de financiële sector.

Voorwoord Annetje Ottow

Het afscheid begon met een voorwoord (pdf) van Annetje Ottow, decaan van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Hierin bedankte zij Herman Wijffels voor de manier waarop hij de verbinding tussen wetenschap en praktijk in de afgelopen jaren heeft vormgegeven.

Op een nieuwe manier naar de wereld kijken

In zijn afscheidsrede benadrukte Wijffels dat we met onze huidige manier van leven niet meer passen op deze ene aarde. Om tot een meer duurzame, houdbare manier van leven en werken te komen, zullen we op een nieuwe manier naar de wereld moeten leren kijken. Wijffels ziet hierin een belangrijke rol voor de universiteit weggelegd:

De wetenschappelijke wereld zal zich disciplines-overstijgend moeten organiseren om vanuit samenhang geïntegreerde bijdragen aan de transitie te kunnen leveren.

Ook het onderwijs moet vanuit dat perspectief vorm krijgen:

We hebben voor het maken van de toekomst mensen nodig die diepgaande kennis van een vakgebied combineren met de capaciteit om integrerend te werken; ook wel T-shaped skills genoemd.

In zijn slotwoord dankt Herman Wijffels de universiteit voor de kans die hij kreeg om zijn ideeën de laatste zeven jaar verder te ontwikkelen. Initiatieven als het Sustainable Finance Lab, waarvan Wijffels lid blijft, helpen om vorm te geven aan de veranderingen die hij bepleit. Vooral het contact met de studenten, die veel van zijn ideeën over duurzaamheid al hanteren, gaf hem hoop voor de toekomst.

Verslag en afscheidsrede

Bekijk een uitgebreid verslag (pdf) van het afscheid en de afscheidsrede van Herman Wijffels (video)