7 november 2018

Adviesraad voor Duurzaam Dierplaagbeheer moet zorgen voor regie en zorgvuldigheid in de beheersing van dierplagen

Het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS) heeft samen met acht andere betrokkenen bij dierplaagbeheersing, waaronder het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen, Platform Plaagdierbeheersing Nederland en de Dierenbescherming een brief gestuurd aan 4 ministeries en de Tweede Kamer. Met de brief dringen de organisaties aan op centrale coördinatie van dierplaagbeheersing door het instellen van een Adviesraad voor Duurzaam Dierplaagbeheer.

Versnippering van verantwoordelijkheden

Aanleiding voor de oproep is een recent onderzoek van CenSAS, waaruit blijkt dat betrokkenen zich zorgen maken over de versnippering van verantwoordelijkheden in dierplaagbeheersing. Centrale coördinatie en monitoring ontbreken en hierdoor is er te weinig zicht op de effecten van beheersing en de omgang met plaagdieren. Een centrale monitoring van onder andere de mate van overlast en de methoden die worden toegepast om overlast tegen te gaan is nodig voor een zorgvuldigere omgang met plaagdieren en een goede implementatie van Integrated Pest Management, waarin de preventie van overlast door middel van goede wering centraal staat.

Adviesraad voor Duurzaam Dierplaagbeheer

De Adviesraad voor Duurzaam Dierplaagbeheer kan adviseren over (A) het verder uitwerken en implementeren van duurzaam en verantwoord beheer van dierplagen en  (B) het uitzetten van nieuwe onderzoeken, bijvoorbeeld naar de relatie tussen de aanwezigheid van knaagdieren en stalbranden.

Organisaties die betrokken zijn bij dierplaagbeheersing tonen een sterke bereidheid om gezamenlijk te werken aan het vormgeven van duurzaam en verantwoord dierplaagbeheer. De ondertekenaars van de brief hopen van harte dat de overheid deze positieve intentie ondersteunt en dit vertaalt in de instelling van de adviesraad.

Meer informatie

Lees hier de brief.

Lees hier meer over het onderzoek dat door CenSAS werd uitgevoerd.