1 maart 2018

Actieagenda Beter Aanbesteden aan Staatssecretaris Keijzer aangeboden

Op vrijdag 16 februari jl. ontving Mona Keijzer (Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat) de Actieagenda Beter Aanbesteden uit handen van Aanjager en oud-Tweede Kamer lid Matthijs Huizing. Mr. Willem Janssen (PPRC, UU) heeft het afgelopen jaar inhoudelijk bijgedragen aan het landelijk overleg van dit traject.

In de Actieagenda worden problemen in de aanbestedingspraktijk in kaart gebracht. Daarnaast worden concrete aanbevelingen en acties voorgesteld om deze problemen te verbeteren. Thema’s die o.a. aan de orde komen zijn de positie van de inkoper, samenwerking met andere aanbestedende diensten, risico-aversie, kennis van de markt, risicoallocatie en tenderkosten.

Janssen blijft actief als voorzitter van de werkgroep over clusteren (zie Actie nr. 6). Vertegenwoordigers van MKB Nederland, VNO-NCW en aanbestedende diensten komen in deze werkgroep samen om de problematiek rond clusteren inzichtelijk te maken en tot voorstellen te komen voor verbetering van de huidige praktijk.

Voor meer informatie, zie de website van Pianoo  of het Radio 1 interview met Mona Keijzer.

Eerder hierover: Deelname Willem Janssen aan landelijk overleg beter aanbesteden