21 december 2016

Ruim een kwart van de Nederlandse toekenningen

Acht Utrechtse onderzoekers ontvangen ERC Consolidator Grant

Acht onderzoekers van de Universiteit Utrecht ontvangen een ERC Consolidator Grant van 1,5 tot 2 miljoen euro. Het gaat om Christian Lange, Dirk van Miert en Ingrid Robeyn van de faculteit Geesteswetenschappen, Rembert Duine, Friedrich Förster en Nathaniel Martin van de faculteit Bètawetenschappen, Cristina Grasseni van de faculteit Sociale Wetenschappen en Jeroen Sluijter van het UMC Utrecht. Met een ERC Consolidator Grant kunnen excellente onderzoekers in vijf jaar hun eigen onderzoekslijn uitbouwen.

In totaal werden 29 grants toegekend aan onderzoekers van Nederlandse universiteiten. Hiermee staat Nederland op de vierde plek, na Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk. In totaal dienden 2274 Europese onderzoekers een voorstel in voor een ERC Consolidator Grant. Met 314 toekenningen is dit een honoreringspercentage van nog geen 14 procent. Hieronder In alfabetische volgorde de Utrechtse onderzoekers die een ERC Consolidator Grant ontvangen.

Rembert Duine
Rembert Duine
Rembert Duine

De aan de Universiteit Utrecht opgeleide theoretisch natuurkundige Rembert Duine onderzoekt materialen die geen elektriciteit geleiden, maar toch signalen doorgeven. En dat zonder dat er energie verloren gaat. Met zijn ERC Consolidator Grant wil hij de geleiding door zogenoemde spingolven doorgronden. Spingolven zijn een kwantummechanische eigenschap van elektronen die ten grondslag ligt aan dit nieuwe, energiezuinige alternatief voor informatieoverdracht. Lees meer

Friedrich Förster
Friedrich Forster

Friedrich Förster, sinds kort hoogleraar Cryo-Electron Microscopy aan de Universiteit Utrecht, is één van de pioniers van een techniek waarmee het mogelijk is op moleculair niveau naar structuren in een cel te kijken. De ERC Consolidator Grant stelt hem in staat hiermee de werking van het endoplasmatisch reticulum te bestuderen. Dit is het celonderdeel dat gespecialiseerd is in de aanmaak van eiwitten. Zo hoopt hij te ontdekken waarom de productie van eiwitten soms spaak loopt, iets wat bij verschillende ziekten gebeurt. Lees meer

Cristina Grasseni
Cristina Grasseni

Cultureel antropologe Cristina Grasseni gaat met haar ERC Consolidator Grant onderzoek doen naar het zogenoemde ‘food citizenship’. Een begrip dat staat voor burgerschap waarbij zo verantwoord mogelijk wordt omgegaan met voedsel. Het onderzoek omvat negen diepgaande case studies in Rotterdam, Turijn en Gdańsk naar de gevolgen van collectieve voedselinkoop en het effect hiervan op food citizenship.

Christian Lange
Prof. dr. Christian Lange

Aan de ene kant bestaat het beeld dat de Islam zintuigelijk beperkend is, denk aan handen schudden en de hoofddoek, maar aan de andere kant is er het beeld van de sensuele Oriënt, de kleurrijke overvloedige Arabische wereld. Met zijn ERC Consolidator Grant gaat prof. Christian Lange onderzoeken wat moslims in de loop van veertien eeuwen Islamitische geschiedenis daadwerkelijk gedacht en geschreven hebben over de zintuigen. Lees meer

Nathaniel Martin
Nathaniel Martin

Jaarlijks sterven naar schatting 700.000 mensen als gevolg van antibioticaresistentie en dat aantal zal alleen maar toenemen. Met zijn ERC Consolidator Grant richt Nathaniel Martin zich op onderzoek naar nieuwe en slimme antibiotica voor zes bacteriële ziekteverwekkers die relatief veel voorkomen en al een hoge mate van resistentie hebben ontwikkeld. Lees meer

Dirk van Miert
Dr. Dirk van Miert

Open Science en Open Access zijn belangrijke thema’s in de huidige academische wereld. De meeste wetenschappers willen hun kennis vrij delen, ook al is er geen garantie dat ze er iets voor terug te krijgen. Blijkbaar gaan ze bij het delen van kennis uit van een groter goed. Waar komt dit ideaal vandaan? De ERC Consolidator Grant stelt Dirk van Miert in staat op zoek te gaan naar een antwoord in het kennisideaal van de zogeheten ‘Republiek der Letteren’. Dit was een gemeenschap van geleerden in de periode 1500-1800, die religieuze, politieke en talige grenzen oversteeg. Lees meer.

Ingrid Robeyns
Prof. dr. Ingrid Robeyns
Ingrid Robeyns

Bij de vraag wat een rechtvaardige verdeling is, gaat het meestal over de bescherming van de allerarmsten (armoedegrens), of over gelijke kansen.  Maar zou het niet ook moeten gaan om de vraag of we, individueel of collectief, te veel vervuilen, te veel natuurlijke hulpbronnen gebruiken, of dat we te veel rijkdom hebben? Zo ja, waarom - en zo niet, waarom niet? Met haar ERC Consolidator Grant, gaat prof. Ingrid Robeyns zich vanuit de filosofie over deze vragen buigen. Lees meer

Joost Sluijter
Joost Sluijter
Joost Sluijter

Joost Sluijter van het UMC Utrecht doet onderzoek naar een veelbelovende therapie voor hartfalen. Hierbij wordt de reparatie van het hart gestimuleerd met behulp van blaasjes die worden geoogst uit vroege afstammelingen van stamcellen. “De ERC Consolidator Grant stelt mij in staat om verschillende zaken tegelijkertijd aan te pakken. We willen niet alleen goed snappen hoe dit werkt, maar ook sneller naar het eindproduct werken om te kunnen kijken of de potentie die deze blaasjes hebben daadwerkelijk tot een product kan leiden dat het verschil maakt voor de patiënt.” Lees meer