Acht toekenningen met Utrechtse bètawetenschappers binnen NWO Open Competitie ENW-XL

Van de 21 toekenningen binnen de Open Competitie ENW-XL zijn er acht met deelname van Utrechtse bèta-onderzoekers, waarvan één als penvoerder: celbioloog prof. Anna Akhmanova leidt een project over de structuur en dynamica van microtubuli, het minuscule wegenstelsel binnenin de cel.

In totaal is er bijna 60 miljoen euro toegekend in de NWO Open Competitie ENW-XL. Het programma financiert consortia voor nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek op de onderzoeksterreinen van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW).

Over Vorm en Groei: De structuur en dynamica van microtubuli begrijpen op de nanoschaal

Projectleider: prof. Anna Akhmanova. In het consortium zitten ook UU-onderzoekers Stuart Howes, Lukas Kapitein, Tzviya Zeev-Ben-Mordehai en onderzoekers van de TU Delft.

Microtubuli zijn kleine buizen die het wegenstelsel vormen voor transport in de cel en zorgen voor celdeling en celbeweging. Het begrijpen van hun organisatie en functioneren is belangrijk, want verstoring hiervan kan zowel leiden tot ziekte als helpen om kanker en ontstekingen te bestrijden. In dit project zullen we geavanceerde licht‐ en elektronenmicroscopietechnieken gebruiken om beter te begrijpen hoe de structuur en dynamica van deze fascinerende eiwitbuizen aan elkaar gekoppeld zijn op de moleculaire schaal, en hoe dit relateert aan hun biologische functies.

Overige projecten met deelname van UU-onderzoekers: