Acht projecten met Utrechtse onderzoekers gefinancierd vanuit NWO-GWI beurs

Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur

Acht projecten met onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht ontvangen financiering uit het Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur programma. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent in totaal 140 miljoen euro toe om de komende tien jaar grootschalige wetenschappelijke infrastructuur (GWI) op te zetten of te verbeteren.

Het gaat om verschillende toepassingen. De subsidie faciliteert daarmee nieuwe ontwikkelingen, innovatie en het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken.

Over de NWO-GWI projecten

GW LISA/ET: Trillingen uit het diepe heelal: een nationale infrastructuur voor onderzoek naar zwaartekrachtsgolven

Het LISA-observatorium voor zwaartekrachtgolven is een ambitieuze ESA-ruimtemissie voor het midden van de jaren 2030. LISA zal een revolutie teweeg brengen in het begrip over het ontstaan van structuur in de eerste seconde na de Oerknal en de oorsprong van superzware zwarte gaten in kernen van melkwegstelsels. Nederland bouwt cruciale onderdelen van deze interferometer: de ‘ogen’ waarmee de laserbundels gedetecteerd worden waarop de zwaartekrachtsgolven hun signaal achterlaten, en de ‘bril’ waarmee de laserbundels gericht worden naar de andere ruimtevaartuigen van LISA.

Bètawetenschapper prof. dr. Chris Van Den Broeck

NL-BioImaging-AM: Geavanceerde microscopie om het leven te begrijpen en ziektes te bestrijden

Dankzij nieuwe ontwikkelingen in de microscopie zijn er grote sprongen gemaakt bij het begrijpen en bijsturen van processen in levende cellen, organoïdes en kleine diermodellen. Om die ontwikkeling beschikbaar te maken voor alle onderzoekers in Nederland gaat NL-BioImaging-AM deze geavanceerde technieken verder ontwikkelen en integreren. Dit moet de weg vrijmaken voor nieuwe baanbrekende inzichten in de bouwstenen van het leven, evenals voor wetenschappelijke doorbraken en nieuwe toepassingen rond het voorkomen en genezen van ernstige ziekten, waaronder kanker, stofwisselingsziekten, hart- en vaatziekten en neurologische aandoeningen.

Bètawetenschapper Lukas Kapitein

EPOS-eNLarge: De overbrugging van schalen voor duurzaam gebruik van onze ondergrond

Intensiever benutten van de ondergrond, bijvoorbeeld voor geothermie of ondergrondse opslag, is cruciaal voor het behalen van de (inter)nationale doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen. Het tienjarige onderzoeksproject EPOS-eNLarge is gericht op een efficiënt en veilig gebruik van de Nederlandse ondergrond. Daarvoor ontvangt het 17,9 miljoen euro uit het programma Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur van van NWO.

Nieuwsbericht faculteit Geowetenschappen

Δ-ENIGMA: Geïntegreerde infrastructuur voor observatie, experimenten en modellering van de rivierdelta’s door het Danubius-NL consortium

Delta’s en kustvlaktes zijn aantrekkelijke plaatsen om te wonen: vruchtbaar, vlak en bereikbaar vanuit zee. Deze gebieden zijn echter ook kwetsbaar voor klimaatverandering en zeespiegelstijging. Om beter te kunnen voorspellen hoe delta’s zich ontwikkelen is grondige kennis nodig van biogeomorfologie – hoe organismen, stromingen, golven en water- en zandafvoer samen het deltalandschap vormen. Project Δ-ENIGMA, dat zich richt op deze vorming van het deltalandschap, is één van de projecten die gefinancierd gaat worden vanuit de NWO-GWI call. Het project gaat tien jaar duren en ontvangt hiervoor 16 miljoen euro.

Nieuwsbericht faculteit Geowetenschappen

LTER-LIFE: Digitale Tweelingen van ecosystemen in een veranderende wereld

De planeet verandert snel. Om te kunnen begrijpen en voorspellen hoe ecosystemen reageren op deze veranderingen, moet de ecologie een voorspellende wetenschap worden. Project LTER-LIFE ontwikkelt een virtuele onderzoeksomgeving die dit mogelijk maakt, voortbouwend op recente ontwikkelingen in de datawetenschap. Hiermee kunnen ecologen gegevens op de lange termijn over planten, dieren en het milieu aan elkaar koppelen, methoden voor data-analyse, modellering en simulatie delen en complete digitale ecosystemen bouwen. Dit helpt beter te begrijpen en te voorspellen hoe ecosystemen op verschillende scenario’s en maatregelen reageren.

Nieuwsbericht NIOO-KNAW

SSHOC-NL: Social Science and Humanities Open Cloud for the Netherlands

NWO kent vijftien nationale kennispartners, waaronder de Universiteit Utrecht, een subsidie toe van in totaal 15,2 miljoen euro. Met deze subsidie gaan onderzoekers samenwerken in het project Social Science and Humanities Open Cloud for the Netherlands (SSHOC-NL). Met SSHOC-NL kunnen onderzoekers binnen sociale wetenschappen en geesteswetenschappen veilig en ethisch verantwoord een grote hoeveelheid data aan elkaar koppelen en analyseren. 

Nieuwsbericht faculteit Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen

DYNAMIC: Het Nederlandse nationale 14Tesla MRI-initiatief in de medische wetenschap

Een consortium van zeven partners, aangevoerd door het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour van de Radboud Universiteit en waarbij ook het UMC Utrecht nauw betrokken is, ontvangt een NWO Roadmap-subsidie van 19 miljoen euro. Hiermee wordt in Nijmegen de eerste MRI-scanner ter wereld gebouwd met een magneetsterkte van 14 Tesla, die geschikt is voor onderzoek met mensen.

Nieuwsbericht UMC Utrecht

hDMT INFRA StemCells: Het stimuleren van de ontwikkeling en het gebruik van vooruitstrevende orgaan- en ziektemodellen die gebaseerd zijn op menselijke stamcellen

Onderzoekers van de Universitair Medische Centra in Leiden, Utrecht en Rotterdam, gezamenlijk verbonden aan het Institute for human organ and Disease Model Technologies (hDMT), gaan met behulp van menselijke stamcellen nieuwe orgaan- en ziektemodellen ontwikkelen. Hiermee kan in de toekomst veel beter worden ingeschat hoe het menselijk lichaam reageert op behandelingen. 

Nieuwsbericht UMC Utrecht
Meer informatie
Alle Roadmap toekenningen