15 juli 2016

Acht geesteswetenschappers ontvangen Veni-subsidie van NWO

Acht onlangs gepromoveerde wetenschappers van de faculteit Geesteswetenschappen hebben van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Veni-subsidie ontvangen. De jonge onderzoekers krijgen ieder maximaal 250.000 euro waarmee ze gedurende drie jaar een eigen onderzoek kunnen uitvoeren.

In totaal heeft NWO in deze subsidieronde 158 Veni-beurzen toegekend, waarvan 30 beurzen aan wetenschappers van de Universiteit Utrecht.

De gehonoreerde projecten bij de faculteit Geesteswetenschappen:

Dr. Ao Chen
Dr. Ao Chen

Interactive development of phoneme categorization and word learning ability, a comparison between typically developing infants and infants at familial risk of dyslexia

Ao Chen (Utrecht Institute of Linguistics OTS)

Een kernonderdeel van de moedertaalverwerving is het herkennen van fonemen, klankeenheden die betekenisonderscheidend zijn. Foneemverwerving is vermoedelijk afhankelijk van een interactie tussen inductieve categorisering en woordleren. Ao Chen onderzoekt deze interactie bij kinderen met en zonder een familiaal risico op dyslexie. Bij risicokinderen verwacht zij een afwijkend ontwikkelingsverloop te zien.

Dr. Hieke Huistra
Dr. Hieke Huistra

Kunt u me helpen, dokter?

Hieke Huistra (Descartes Centre)

Steeds vaker vragen mensen hun dokter om hulp terwijl ze niet ziek zijn – ze willen bijvoorbeeld ooglidcorrecties en Viagra-pillen, maar ook stervenshulp bij een ‘voltooid leven’. Dit project bestudeert patiëntverzoeken rondom geboorte en dood in de twintigste eeuw. Zo onderzoekt het hoe patiënten de medicalisering van ‘natuurlijke’ levensprocessen hebben beïnvloed.

  

Truth, Paradox and the Structure of Thought

Carlo Nicolai (Filosofie)

Wetenschap zoekt naar de waarheid. Ons gebruik van de notie van waarheid wordt bedreigd door de zogenaamde leugenaarsparadox. Dit project benadert de uitdagingen van deze paradox vanuit een vernieuwend algemeen perspectief: het zal nieuwe inzichten opleveren over de fundamentele werking van het toevoegen van een notie van waarheid in een structuur.

Dr. Natalia Petrovskaia
Dr. Natalia Petrovskaia

Defining ‘Europe’ in Medieval European Geographical Discourse: the Image of the World and its Legacy, 1110-1500

Natalia Petrovskaia (Utrecht Centre for Medieval Studies)

De middeleeuwse tekst ‘Beeld van de wereld’, die de toen bekende wereld beschrijft zoals die bekend (of verbeeld) was, is een van de invloedrijkste teksten in de ideeëngeschiedenis over Europa. De onderzoeker zal aantonen hoe deze tekst heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het idee van Europa.

Dr. Floris Schuiling
Dr. Floris Schuiling

Notation Cultures in Contemporary Music

Floris Schuiling (Muziekwetenschap)

Dit project werpt een nieuwe blik op muzieknotatie door het gebruik van verschillende notatiesystemen te vergelijken in klassieke muziek, wereld-, pop- en experimentele muziek. Onderzocht worden de rol die deze notatievormen spelen in culturele identiteit, de creatieve interactie tussen muzikanten en in hun ideeën over de aard van muziek zelf.

Dr. Lieke Stelling
Dr. Lieke Stelling

Geloof in de grap: humor en de literatuur van de Engelse Reformatie

Lieke Stelling (Utrecht Centre for Early Modern Studies)

Humor en religie worden vaak gezien als moeilijk verenigbaar maar tijdens de Reformatie in Engeland stond de literatuur vol met grappen over religieus gevoelige kwesties. Dit project onderzoekt hoe humor mensen wapende tegen angst en onzekerheid in religie en zo bijdroeg aan een vreedzamer klimaat.

Dr. Martine Veldhuizen
Dr. Martine Veldhuizen

Truth-tellers: The mentality behind subversive speech behaviour in narratives in the first printed texts in Dutch (1450-1500)

Martine Veldhuizen (Utrecht Centre for Medieval Studies)

In de middeleeuwen was er nog geen wettelijke ‘vrijheid van meningsuiting’, maar dat betekent niet dat er geen ruimte was om autoriteiten te bekritiseren. Verhalen uit de vroegste Nederlandstalige drukken met ‘waarheidssprekers’, personages die verbaal tegen gezag durven in te gaan, geven inzicht in de mentaliteit achter subversief spreekgedrag.

  

De natuur van het benoemen en het benoemen van de natuur

Joeri Witteveen (Descartes Centre)

Veranderende taxonomische inzichten kunnen soortennamen ‘losweken’ van hun soorten, met spraakverwarring als gevolg. Innovatieve negentiende-eeuwse methoden hebben deze dreiging afgewend, maar volstaan niet langer in de tijd van Big Data Biology. Dit historisch-filosofische project toont hoe we van het verleden kunnen leren bij het aangaan van deze nieuwe ‘Babylonische uitdaging’.