11 mei 2017

ABN AMRO gaat expertise universiteit inzetten bij verduurzaming

Wetenschappers van de Universiteit Utrecht gaan ABN AMRO adviseren over het duurzaamheidsbeleid van de bank. Dat zei rector Bert van der Zwaan tegen leden van Fossil Free Utrecht University, die hem op donderdag 11 mei kwamen toezingen op de campus.

Fossil Free Utrecht University wil dat de universiteit de banden met ABN AMRO verbreekt. Daar kiest de universiteit niet voor, zei Bert van der Zwaan, die de actiegroep ook een brief overhandigde waarin het standpunt van het college van bestuur wordt toegelicht. Van der Zwaan benadrukte dat de universiteit het belang van duurzaamheid helemaal onderschrijft, maar een andere visie heeft op de koers die dat het beste ondersteunt.

Fossil Fair
Rector Bert van der Zwaan wordt toegezongen door leden van Fossil Free Utrecht University.

Nadat Fossil Free Utrecht  University in juni 2016 een petitie aanbood, waarin werd opgeroepen de banden met ABN te verbreken, is er regelmatig contact geweest hierover tussen leden van Fossil Free en het bestuur en het programmateam Duurzaamheid van de universiteit. Ook is een rondetafelgesprek georganiseerd waarbij vertegenwoordigers van ABN AMRO met Fossil Free Utrecht University in gesprek zijn gegaan. Het bestuur van de universiteit is daarnaast zelf in gesprek gegaan met de directie van de ABN AMRO.

Aanjagen en ondersteunen

Het College van Bestuur stelt dat de Universiteit Utrecht als grote klant én kennisinstelling de urgentie van beleid dat leidt tot reductie van CO2-uitstoot, en de vormgeving van dit beleid binnen ABN AMRO, kan aanjagen en ondersteunen. ABN AMRO staat hier nu ook nadrukkelijk open voor. "Wij kiezen er daarom voor nu niet van bank te wisselen. Juist als trouwe, grote klant en in de samenwerking met een grote bank als ABN Amro kunnen wij naar onze overtuiging de grootste impact te hebben en maximaal bijdragen aan de noodzakelijke transitie naar een duurzame samenleving. Dat ABN AMRO de handschoen zo nadrukkelijk oppakt en de deur openzet voor samenwerking vinden wij een zeer positief signaal", staat in de brief.

De ABN AMRO wil samenwerken met experts van de universiteit  om doelstellingen smart te formuleren, te leren van best practices, en beleid aan te scherpen. Er is inmiddels een afspraak gepland tussen ABN AMRO, wetenschappers van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, het Sustainable Finance Lab, en het Copernicus Instituut, om te kijken hoe de samenwerking praktisch gestalte kan krijgen. Ook een vertegenwoordiger van de U-raad en Fossil Free Utrecht University worden uitgenodigd om mee te denken.