Aardgasvrij USP weer stap dichterbij

Warmte-koudeopslag
WKO voor USP

De Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, SSH en Stichting Internationale School spreken met een intentieverklaring uit samen een collectieve warmte- en koudeopslaginstallatie (WKO) te willen realiseren. Met deze installatie kunnen al hun gebouwen op het Utrecht Science Park (USP) in de toekomst duurzaam worden verwarmd én gekoeld. Een collectieve WKO-installatie is een grote stap in de ambitie van een aardgasvrij USP voor 2040. En een mooie manier van samenwerken bovendien.

Met de ondersteuning van de gemeente en provincie Utrecht werken de eerdergenoemde USP-partners aan het verduurzamen van het energiegebruik in het USP. Diverse organisaties zetten al stappen naar verduurzaming, onder meer met gebouwisolatie en zonnepanelen op daken en er zijn al gebouwen aangesloten op WKO.  Zo deden zij onderzoek naar mogelijke duurzame energiebronnen, technieken en oplossingen die nodig zijn om aardgasvrij te worden in 2040. Om dit doel te behalen moet er op grotere schaal worden overgestapt naar duurzame bronnen voor warmte en koude, en moet de infrastructuur hierop worden aangepast. 

CO2-besparing

Bij een WKO-installatie wordt koude of warmte in de bodem opgeslagen. De koude/warmtevraag is bij gebouwen nooit helemaal gelijk. Deze onbalans wordt nu door (gas)ketels opgevangen. Door meerdere gebouwen aan elkaar te koppelen met een WKO-installatie kan de onbalans van het ene gebouw opgevangen worden met het koude- of warmteoverschot van een ander gebouw. Zo helpen organisaties elkaar, gaat er minder energie verloren en zijn er minder tot uiteindelijk geen fossiele brandstoffen nodig. Dit zorgt voor CO2-besparing en een lagere energierekening.

Samenwerkingsovereenkomst

De USP-partners hebben het voornemen de samenwerking te bekrachtigen met een overeenkomst. Ook zal dan een selectieprocedure starten voor een aannemer. Als alles volgens plan verloopt zal begin 2023 gestart worden met de bouw van het WKO-systeem.

 

Meer informatie
Warmte-koude opslag