Aanvragen zalen Future Learning Spaces semester 2 – vóór 16 september

Voor semester 2 van academisch jaar 2022 – 2023 moeten aanvragen voor een Future Learning Space vóór 16 september kenbaar worden gemaakt bij de roosteraars van je eigen faculteit of via fls@uu.nl

Wil je in je onderwijs voor komend academisch jaar gebruik maken van kleinschalig, activerend onderwijs of groepswerk en heb je daarom behoefte aan een Future Learning Space? Let dan op dat de roosterprocedure van een Future Learning Space vooruitloopt op het reserveringsproces van reguliere onderwijszalen! Lees voor meer informatie de volgende alinea’s goed door. 

Om welke ruimtes gaat het? 

Binnen de UU zijn de volgende 4 Future Learning Spaces ontwikkeld: 

  1. Hybrid Active Learning Classroom: Bolognalaan 100, ruimte 2.049 (capaciteit 48 personen)
  2. Teaching & Learning Lab, grote zaal; Buijs Ballotgebouw 3.22 (capaciteit 36 personen)
  3. Teaching & Learning Lab, kleine zaal: Buijs Ballotgebouw 3.19 (capaciteit 20 personen)
  4. Virtual Classroom: Ruppertgebouw, ruimte 1.39 (capaciteit: 48 personen)

Elk van deze zalen heeft zijn eigen kenmerken en mogelijke onderwijsvormen. Bekijk de filmpjes via de links hierboven of ga naar de website van Future Learning Spaces voor aanvullende informatie over de betreffende ruimtes. 

Nieuwe ruimte – Learning Plaza

Vanaf semester 2 2022 – 2023 is het ook mogelijk om te boeken in de Learning Plaza (voormalige kantine Minnaertgebouw). De ruimte leent zich voor diverse actieve werkvormen, zoals groepswerk, discussie, vergaderen, lunchen, brainstormen, etc. In de Learning Plaza zijn werkplekken voor groepjes van verschillende groottes, verrijdbare whiteboards en een aantal verrijdbare beeldschermen. De ruimte is dus gericht op groepswerk in alle soorten en maten, maar niet ingericht op het geven van hoorcolleges. Door de capaciteit voor maximaal 150 personen leent de ruimte zich ook voor grote groepen studenten. 

Roosteren van FLS

Omdat Future Learning Spaces beschikbaar zijn voor de hele universiteit en vanwege het experimentele karakter van de ruimtes is een introductiegesprek onderdeel van het roosterproces. Roostering vindt centraal plaats, waarbij eerst de FLS-ruimtes, daarna de grote hoorcollegezalen en dan de overige onderwijsruimtes worden geroosterd. 

Heb je een FLS gereserveerd via de facultaire roosteraars dan ontvang je een uitnodiging voor een gesprek met één van de leden van het project Future learning spaces. Tijdens dit gesprek wordt gekeken wat je wensen zijn met betrekking tot de ruimte en of de onderwijsactiviteiten goed aansluiten bij het experimentele karakter van de Future Learning Space. Na dit gesprek vindt binnen twee weken besluitvorming plaats of je gebruik kunt maken van deze ruimte. 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met:
Laurien Jansen: l.k.jansen@uu.nl FLS@uu.nl of je facultaire roosteraar.